Richard Sulík: Hovorí sa, že jeden europoslanec nič nezmôže, nie je to však pravda. Možnosti sú oveľa väčšie, ako sa na prvý pohľad zdá:

Hlasovanie

Základnou úlohou, povinnosťou a aktivitou každého jedného europoslanca je hlasovať v pléne či vo výbore. Vôbec nie je pravda, že slovenských europoslancov je málo a že aj tak nič nezmôžu, dôležité je však, aby všetci dôsledne hájili záujmy našich občanov.

Zažil som niekoľko hlasovaní, kde chýbalo len niekoľko hlasov. Pri hlasovaní o tom, aby sa o pozmeňovacích návrhoch k smernici o autorských právach mohlo opätovne hlasovať, bolo 312 hlasov za a 317 hlasov proti. Stačilo, aby len 3 slovenskí poslanci hlasovali inak (a proti hlasovali až šiesti) a sloboda internetu nemusela byť obmedzená. Alebo pri Balíku mobility, kde chýbali len dva hlasy na to, aby prehnaná administratíva neničila našich podnikateľov pracujúcich v oblasti medzinárodnej dopravy, a všetci smerácki poslanci hlasovali proti.

Vystúpenie v pléne

Hlasovaniu obvykle predchádza rozprava, do ktorej sa môže prihlásiť každý poslanec. Čas rozpravy je síce pre bežných europoslancov smiešne krátky (štandardne 1 až 1,5 minúty), čo zároveň vytvára tlak vyjadrovať sa stručne a vecne. Vystúpenia si môžete pozrieť jednak naživo, no i zo záznamu, a tých mojich vyše 100 nájdete tu. Väčšina z nich má „iba“ desaťtisíce videní a aj to je spôsob, akým sa formuje verejná mienka.

(Tieňový) spravodajca

Najväčší vplyv má europoslanec vtedy, ak sa stane spravodajcom alebo tieňovým spravodajcom témy preberanej v parlamente. To znamená, že si za svoj poslanecký klub zoberie na starosť konkrétnu smernicu, nariadenie, či uznesenie. Vtedy slovo po slove vyjednáva konkrétne znenie textu a vie veľmi silno ovplyvniť finálny text. Za moje päťročné poslancovanie som bol tieňovým spravodajcom 26 krát, medziiným pri téme dvojakej kvality potravín, či pri smernici o regulovaných povolaniach na jednotnom trhu.

Pozmeňovacie návrhy

Tak ako v slovenskom parlamentne, môžu aj europoslanci podávať pozmeňovacie návrhy (avšak len vo výbore, ktorého sú členom). Tak som učinil 1264 krát a z toho stovky návrhov prešli.

Písomné otázky Európskej komisii

Každý europoslanec môže podať písomné otázky predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, alebo Európskej centrálnej banke a musí dostať odpoveď. Túto možnosť som využil 196 krát a medziiným som sa dozvedel (otázka, odpoveď), že Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorú sme oznámili Európskej komisii ako autoritu zodpovednú za vymáhanie dvojitej kvality potravín v roku 2012 vyše 6 rokov pred občanmi odmietala do polky roka 2018 priznať zodpovednosť za vymáhanie tejto oblasti. Tento, ani iný slovenský úrad v tejto oblasti nekonal, a to ani v čase predsedníctva SR v Rade, keď to ministerka Matečná považovala dvojakú kvalitu potravín za top problém Únie a neštítila sa k tejto téme usporiadať európsku konferenciu. To bolo v čase, keď slovenskí občania nemali efektívnu možnosť sťažovať sa. Informáciu o tomto nedostatku som rok predtým posielal aj priamo ministerke Matečnej. Na môj list nikdy neodpovedala. Informácie na webovom portáli zmenili, až keď som na to upozornil Komisiu. Odpovede Komisie na moje otázky však pomohli objasniť aj to, že zriadenie centralizovaného registra žiadateľov na účely prideľovania priamych platieb nie je v rozpore s právom Únie, či WTO ako opäť raz zavádzajúco tvrdil rezort pôdohospodárstva.

Uznesenia Európskeho parlamentu

Pokiaľ je europoslanec v určitej téme aktívny a presvedčí o potrebe riešenia danej témy viacerých europoslancov, vie iniciovať, aby sa europarlament zaoberal určitým problémom. Výsledkom sú nezáväzné uznesenia Európskeho parlamentu vytvárajúce tlak na riešenie danej oblasti. V roku 2015 som podal návrh uznesenia na zníženie neúmernej administratívnej záťaže pre mikropodniky na základe podnetu jedného z občanov, a tiež návrh aktu Únie na zmenu smernice o DPH, a to na zavedenie výnimky z platenia DPH z poskytovania vybraných elektronických služieb, pokiaľ ich celková ročná hodnota neprekročí 100 000 EUR. Verím, že aj vďaka tejto aktivite bola v decembri 2017 menená smernica o DPH, ktorá zaviedla výnimku 10 000 EUR.

Podpora Európskych petícií

Pokiaľ občania nie sú spokojní s niektorou oblasťou života, ktorú rieši Únia, môžu podať Európskemu parlamentu petíciu. Petície rieši na to osobitne zriadený výbor, a europoslanci majú možnosť sa k daným petíciám vyjadriť. Napríklad v prípade petície o prekládky železnice v Liptovskom Mikuláši, ktorá mala za cieľ predísť zneužitiu finančných prostriedkov EÚ, to viedlo k tomu, že sa podarilo zastaviť most so štvorprúdovkou, ktorá mala ísť priamo cez obytnú štvrť mesta.

Komunikácia s Európskou komisiou

Poslanci Európskeho parlamentu môžu konzultovať s Komisiou rôzne odborné otázky týkajúce sa oblastí, ktoré má v právomoci Únia. Niekedy si i eurokomisári nájdu čas na stretnutie a v prípade Dankovho odvodu z potravín to viedlo k úspešnému koncu – daň bola zrušená.

Podania na OLAF

Podnet v prípade podozrenia z rozkrádania eurofondov môže podať každý občan. Ako europoslanec som chcel i ja pomôcť zastaviť rozkrádanie spoločných zdrojov, preto som podal 20 podaní, ktoré napríklad v prípade zneužívania peňazí v rámci neúspešného slovenského projektu celoživotného vzdelávania alebo v prípade štyroch zberných dvoroch na Slovensku viedli k otvoreniu vyšetrovaní.

Rôzne iné aktivity

Ďalších aktivít, ktoré má europoslanec možnosť vykonať je nespočetne veľa, cez individuálnu pomoc s občanmi v boji s európskymi či národnými úradmi až po organizovanie konferencií, či verejných diskusií.

Odpočet mojej práce nájdete tu a štatistiku k mojim aktivitám nájdete na www.mepranking.eu alebo na www.votewatch.eu.

Ako je známe, ja už do europarlamentu nekandidujem, no postavili sme silných top kandidátov – významného ekonóma Eugena Jurzycu, právnika a bojovníka za spravodlivosť Alojza Baránika a podpredsedníčku NRSR Luciu Ďuriš Nicholsonovú. Ako predseda strany garantujem za celú SaS, že všetci poslanci, ktorým dáte hlasy a budú zvolení, budú v mojich aktivitách pokračovať.

Autor článku: Richard Sulík
Poslanec Európskeho parlamentu, predseda a zakladajúci člen strany Sloboda a Solidarita.
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   YouTube >>   |   Website >>

Europoslanec nič nezmôže - Richard Sulík