Po roku 2020 začína nové sedemročné programové obdobie rokov 2021-2027. Rozpočet EÚ pre členské štáty na toto obdobie bude schvaľovať nový Európsky parlament, ktorý vzíde z májových eurovolieb, ktoré budú na Slovensku v sobotu 25.mája 2019.

Ján Rudolf - eurofondy a Európsky parlament
Alokácia eurofondov pre SR v jednotlivých programových obdobiach.

Slovensko od svojho vstupu dostalo z fondov EÚ viac než 28 miliárd eur, ktoré čerpáme dodnes. Ako ich čerpáme netreba asi veľmi zdôrazňovať. Korupčné škandály a klientelistické praktiky politikov sú dostatočne známe. Dvaja bývalí ministri za SNS sedia vo väzení pre nástenkový tender a ďalší minister bol odvolaný kvôli netransparentnosti na ministerstve školstva. Napriek týmto a mnohým iným eurofondovým kauzám máme v našich mestách a dedinách aj mnoho dobrých projektov. Ľudia môžu vnímať v ich blízkosti konkrétnu pomoc Európskej únie. A to je dobre. Mnohé projekty sa síce rodili tažko a trvalo pridlho, kým sa dostavil želateľný výsledok. O tom by najlepšie vedeli rozprávať starostovia a primátori, ktorí problémy a ťažkosti zažili na vlastnej koži, a dnes už nechcú o eurofondoch ani počuť. Poznám viacero takýchto negatívnych svedectiev.

Dá sa to dá zmeniť ?

Európsky parlament schvaľuje nielen rozpočet na sedemročné obdobie, ale prijíma aj nariadenia pre implementáciu jednotlivých fondov a procesov. A taktiež rozhoduje o kontrolných mechanizmoch a inštitúciách, ktoré zodpovedajú za kontrolu a audit finančných prostriedkov z fondov EÚ. Európske peniaze nie sú dostatočne kontrolované, a preto je nutné v budúcom období venovať pozornosť práve dodržiavaniu pravidiel, väčšej kontrole, auditu a vyvodzovaniu zodpovednosti za využívanie eurofondov. Napríklad tak, že inštitúcia OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) bude nezávislá a nebude v členských štátoch sídliť na Úrade vlády, ako je to napríklad na Slovensku. Posilniť právomoci Európskeho prokurátora, vytvoriť takýmto inštitúciám kvalitné zázemie v členských krajinách, aby neboli závislé od výkonnej moci v štáte. Toto je cesta k lepšej kontrole a väčšej transparentnosti eurofondov. V Bruseli treba začať. To je aj dôvod, prečo kandidujem za poslanca do Európskeho parlamentu. Eurofondy môžeme čerpať bez škandálov a korupcie len vtedy, ak ich kontrola bude efektívnejšia a vyvodzovanie zodpovednosti dôslednejšie. Zároveň je nutné odbúravať byrokratické postupy a čerpanie eurofondov zjednodušovať. Toto je výzva a zároveň poslanie pre budúcich poslancov Európskeho parlamentu, ale aj pre novú Európsku komisiu.

Autor článku: Ján Rudolf
Ján Rudolf – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 6. mieste.

Kandidát na europoslanca Ján Rudolf kandiduje eurovoľbách 2019 zo šiesteho miesta kandidátky strany SaS. Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Problematike čerpania eurofondov sa venuje od vstupu Slovenska do Európskej únie. V pozícii europoslanca sa chce Ján Rudolf venovať, tak ako doteraz, eurofondom, najmä zjednodušovaniu procesov ich implementácie, navrhovať riešenia v legislatíve pre väčšiu transparetnosť využívania a kontroly európskych peňazí v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku.

Životopis >>   |   Facebook >>   |   YouTube >>   |   Website >>   |

Slovensko a urofondy - kandidát na europoslanca Ján Rudolf