Bilaterálne investičné medzinárodné zmluvy | Rozhodnutím Veľkého senátu Súdneho dvora Európskej únie vo veci Slovenská republika proti Achmea BV (C-284/2016), ktorým bola vyhlásená za neplatnú rozhodcovská doložka v medzinárodnej zmluve o ochrane …

Bilaterálne investičné medzinárodné zmluvy - BIT

… investícií medzi Slovenskou republikou a Holandskom, sa prinajmenšom spochybnila možnosť vyváženej ochrany európskych investorov v iných krajinách Európskej únie.

Bilaterálne investičné medzinárodné zmluvy

Bilaterálne investičné medzinárodné zmluvy (tzv. BIT) sa uzatvárajú medzi štátmi na ochranu zahraničných investorov za účelom ubezpečenia, že investor z druhej krajiny a jeho investícia bude ochránená na úrovni, ktorá je v súlade s medzinárodnými štandardami tak, ako to ten-ktorý investor považuje za nevyhnutné na to, aby predmetnú investíciu v prijímateľskej krajine urobil.

Okrem iných, viac-menej všeobecných ubezpečení, typická Bilaterálna investičná medzinárodná zmluva obsahuje aj doložku o tom, že prípadné spory z nárokov investora podľa nej chráneného budú rozhodované niektorým z etablovaných veľkých rozhodcovských súdov tak, aby tento investor nemal obavu, že v spore s prijímateľskou krajinou budú o jeho nároku rozhodovať jej vlastné (a preto aj jej viac naklonené) súdy.

Európska komisia

Európska komisia teraz v dôsledku uvedeného rozhodnutia vyvíja tlak na to, aby rozhodcovské doložky a zmluvy o ochrane investícií medzi členskými štátmi boli považované za prekonané a neplatné, vychádzajúc zo základnej myšlienky Európskej únie, že v rámci nej panuje vláda práva a právna ochrana je garantovaná základnými dokumentmi EÚ a jej ďalšími predpismi bez ohľadu na to, z ktorej členskej krajiny investor prichádza.

Logika rozhodnutia a stanoviska Európska komisia je síce pochopiteľná, ale z pohľadu človeka, ktorý má znalosť o fungovaní súdov na Slovensku sa natískajú vážne otázky:

  1. Čo s krajinami ako Slovensko, kde súdy, ktoré rozhodujú slušne, spravodlivo a podľa práva, jednoducho nie sú, alebo, lepšie povedané, ako je to u nás, sú, ale nedá sa zaručiť, že práve spor zahraničného investora nebude rozhodovať súd obsadený nehodným sudcom tak, ako sa to v minulosti stávalo a až príliš často stáva aj dnes?
  2. Reakcie členských krajín na uvedené rozhodnutie nie sú celkom jednotné, a preto vzniká otázka: Má uvedené rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie právnu záväznosť aj na iné podobné medzinárodné zmluvy?
  3. Znamená uvedené rozhodnutie Súdneho dvora EÚ to, že investori z krajín mimo Európskej únie, budú mať vyšší stupeň ochrany ako investori z členských krajín?
  4. Ako sa bude nahliadať na nároky z Bilaterálnej investičnj medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Spojeným kráľovstvom a Československom (kde Slovensko je jednou z nástupníckych krajín) po tom, čo Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie (Brexite)?
  5. Existuje pre súčasných a budúcich zahraničných investorov na Slovensku riešenie ich obáv z toho, ako by slovenské notoricky nespoľahlivé súdy, ktoré sú aj podľa poslednej správy Európskej komisie najhoršie v Európe, rozhodovali multimiliónové spory o ich investíciách? Je takým riešením štrukturovanie vlastníctva investora do priestoru mimo Európskej únie tak, aby daná investícia nespadala pod intra-európsku Bilaterálnu investičnú medzinárodnú zmluvu, a teda nebola postihnutá uvedeným rozhodnutím?

Rozhodnutie Súdneho dvora je logické iba z pohľadu európskeho byrokrata

Uvedené rozhodnutie Súdneho dvora je možno logické z pohľadu európskeho byrokrata neznalého pomerov na Slovensku. I keď pre Slovensko výhra dôležitého a nákladného súdneho sporu je nateraz významné pozitívum, je otázne, ako výhodná bude táto situácia z dlhodobého hľadiska pri rozhodovaní sa zahraničných investorov o tom, či chcú svoju investíciu vložiť do rúk nevyspytateľných, nespoľahlivých a nikomu sa nezodpovedajúcich slovenských súdov.

Autor článku:
Alojz Baránik – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 2. mieste.

Vizitka kandidáta

Kandidát do Európskeho parlamentu Alojz Baránik v eurovoľbách 2019 kandiduje za politickú stranu SaS z druhého miesta, ako člen TOP tímu Jurzyca-Baránik-Ďuriš Nicholsonová. Alojz Baránik je dlhoročný právnik a tímlíder Sloboda a Solidarita pre spravodlivosť. Slovensko by jeho zvolením získalo zástupcu vo Výbore pre právne otázky (JURI), v ktorom sa schvaľujú dôležité zákony aj pre Slovensko.

Viac o autorovi môžete nájsť tu:
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>