Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta články 11 a 13 smernice Európskej únie o ochrane autorských práv. Opakovane to dal najavo aj predseda SaS a poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík svojimi nesúhlasnými hlasovaniami.

Články 11 a 13 smernice EÚ o autorských právach

Články 11 a 13 o autorských právach

„Ak by inkriminované články 11 a 13 mali byť dôsledne aplikované spoločnosťami, ktoré vyhľadávajú a organizujú rozptýlené informácie po internete, znamenalo by to zásadné oklieštenie informačnej úlohy digitálneho priestoru a zavedenie reštrikcií v podobe cenzúry,“

… uviedol kandidát na europoslanca Alojz Baránik.

Výbore Európskeho parlamentu pre právne veci

Slovensko však nemá nikoho vo Výbore Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI), kde sa spomínaná smernica tvorila, keďže nikto z našich europoslancov nie je právnik. Bude preto snahou Alojza Baránika uspieť vo voľbách do Európskeho parlamentu a byť súčasťou tohto výboru.

„Strana SaS bude túto tému v Európskom parlamente strážiť aj naďalej,“

… povedal predseda SaS Richard Sulík, ktorý upozornil tiež na to, že zástupca slovenskej vlády v Rade EÚ smernicu nakoniec odobril a občania si preto zaslúžia vysvetlenie.

Už dnes možno podľa liberálov hovoriť o nezamýšľaných dôsledkoch príslušnej smernice, ktoré by mohli poškodiť napríklad aj taký unikátny projekt, akým je Wikipedia a viesť až k nahrávacím filtrom pre používateľov sociálnych médií.

Richard Sulík je proti článkom 11 a 13 smernice

Poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík zotrváva vo svojom negatívnom stanovisku voči článkom 11 a 13 smernice. Navyše podal pozmeňujúce návrhy na vymazanie daných článkov na utorňajšie hlasovanie.

„Trvám na tom, že podporím len takú novelu európskej ochrany autorských práv, ktorá nebude mať drakonický dopad na slobodu internetu,“

… uzavrel Richard Sulík.

Ako Richard Sulík presadzoval slobodu v Európskom parlamente

Snaha presadiť slovenské záujmy v Európskom parlamente sa skladá z veľkých aj malých krokov. V ideálnom svete by napríklad Slovenská republika odmietla smernicu podporiť a aj ostatní europoslanci by hlasovali v súlade so svojím najlepším svedomím. Ešte aj po hlasovaní v utorok 25. marca sa našlo 10 europoslancov, ktorí nedávali pozor a museli meniť svoje hlasovanie z „proti“ na „za“. Niekedy na miske váh zaváži naozaj pár hlasov a s každou aktivitou sa zvyšuje šanca na úspech. Okrem snahy vymazať články 11 a 13 priamo počas hlasovania, rozosielala bruselská kancelária Richarda Sulíka infografiky v anglickom jazyku ostatným poslancom. Jednoduchá grafika niekedy upozorní na nebezpečenstvo lepšie ako tisíc slov a jej slovenský preklad môžete vidieť tu:

smernice EÚ o autorských právach