Eurofondy | Európsky parlament schválil pre Slovensko na roky 2014 – 2020 viac ako 15 miliárd eur z eurofondov. Tieto peniaze môžeme využiť na rozvoj resp. zmierňovanie regionálnych riozdielov v podobe modernizovaných škôlok, revitalizovaných skládok odpadu, odkanalizovanej obce, zateplených verejných budov, nových svetiel ale aj v podobe novej diaľnice, rekonštruovaných ciest, alebo nových električiek a tratí v Bratislave. Je toho veľa, čo všetko sme mohli z európskych peňazí spraviť. Pri tom všetkom je nutné si uvedomiť, že :

  1. Eurofondy čerpáme od roku 2004, to je viac ako 15 rokov a teda štát má bohaté skúsenosti so spravovaním financií z fondov Európskej únie
  2. Súčasné programové obdobie začalo v roku 2014, a obdobie končí v roku 2020, teda na konci budúceho roka. Tieto peniaze môžeme dočerpávať do konca roka 2023.
  3. V tomto roku sme už v druhej polovici obdobia, kedy možeme ešte tieto financie využi
  4. V roku 2021 začína v Európskej únii nové programové obdobie 2021 – 202
  5. Za čerpanie eurofondov je zodpovedný – na základe nariadení Európskej únie – štát, teda vláda.
  6. Čerpanie v tomto programovom období 2014-2020 je podľa údajov z Ministerstva financií k 28.2.2019 na úrovni 22%

Eurofondy a čerpanie na Slovensku

Eurofondy - čerpanie eurofondov na Slovensku

Na Slovensku teda po piatich rokoch, v čase ked už prešla polovica obdobia, je úroveň čerpania na úrovni 22%. Po 15 rokoch skúseností a využívania eurofondov tu máme takýto stav. Vďaka vláde. Navyše premrhali stovky miliónov eur bez efektu, tolerovali defraudáciu peňazí v každom sektore, najviac pri agrodotáciách, zaviedli systém netransparentného prideľovania, kŕmili konzultačné firmy, podporovali niekoľkonásobne predražené projekty, ignorovali odborné riešenia, presadzovali politické nominácie a miliardu rozpustili v pochybných projektoch na informatizáciu. Aký to má dopad? Regionálne rozdiely sa prehlbujú, byrokracia narástla do obludných rozmerov, podnikatelia, ale aj obce prestávajú mať záujem o eurofondy a občan necíti žiadne zlepšenie služieb štátu. Eurofondy sú plné korupcie, klientelizmu, politického rodinkárstva a mafie. Čerpajú sa slabo, a aj to čo sa vyčerpá sa rozkráda a dáva často na nezmyselné projekty.

Dovolím si upozorniť, že to nie je chyba eurofondov, ani Bruselu, ani Európskej únie, ani Európskeho parlamentu, ale problém Slovenska. Vládne strany nesú za tento neželaný stav zodpovednosť.  V eurofondoch totálne zlyhali. To je dôvod, prečo aj Európska komisia môže konštatovať, že eurofondy čerpáme mizerne.

Autor článku: Ján Rudolf

Kandidát na europoslanca Ján Rudolf kandiduje eurovoľbách 2019 zo šiesteho miesta kandidátky strany SaS. Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Problematike čerpania eurofondov sa venuje od vstupu Slovenska do Európskej únie. V pozícii europoslanca sa chce Ján Rudolf venovať, tak ako doteraz, eurofondom, najmä zjednodušovaniu procesov ich implementácie, navrhovať riešenia v legislatíve pre väčšiu transparetnosť využívania a kontroly európskych peňazí v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku.

Životopis >>   |   Facebook >>   |   YouTube >>   |   Website >>