Vo svojej Správe o Slovensku 2019 Európska komisia potvrdila, čo ľudia na Slovensku dávno vedia a čím žijú takmer po celú existenciu samostatného Slovenska – naše súdnictvo je v Európe jedno z najhorších, korupcia ďalej prekvitá a žiadne reálne zmeny tohto neblahého stavu nie sú badateľné.

Európska komisia a nezávislosť súdnictva

Európska komisia vytýka Slovensku slabú výkonnosť a nízku dôveryhodnosť súdnictva medzi občanmi. Nie je prekvapujúce, že v reakcii naše ministerstvo spravodlivosti uviedlo zavádzajúce údaje, ktoré nič nehovoria o skutočných príčinách tohto neblahého stavu. Tým skutočným hlavným dôvodom je to, že koalícia korupčníkov vo vláde a mimo nej potrebovala a potrebuje neschopné a skorumpované súdnictvo pre realizáciu jej zvrhlých cieľom a pre udržanie sa pri moci.

Na taký účel bolo vedenie súdnictva ovládnuté komunistami a inými nehodnými osobami a ľuďmi podozrivými z korupčných kontaktov, a to všetko bez akejkoľvek možnosti reálnej zmeny tak, ako je to v súlade s vôľou ľudu a jeho túžbou po spravodlivejšej spoločnosti.

Európska komisia a jej Správa o Slovensku 2019

Poďme si povedať niečo z toho, čo Správa Európskej komisie hovorí o Slovenskom súdnictve a boji proti korupcii u nás:

  1. Pretrvávajú problémy týkajúce sa efektívnosti, nezávislosti a kvality justičného systému. Napriek viacerým reformám, ktoré v niektorých oblastiach viedli k zlepšeniam, dlhodobé obavy týkajúce sa nezávislosti súdnictva zostávajú prevažne nezmenené a nezdá sa, že by sa riešili (napr. čas potrebný na vyriešenie občianskoprávnych a obchodných sporov sa v roku 2017 zvýšil na 171 dní v porovnaní so 130 dňami v roku 2016).
  2. V procese výberu sudcov Ústavného súdu napriek určitým zlepšeniam smerom k vyššej transparentnosti aj naďalej dochádza k sporom, pričom akékoľvek zdržanie pri vymenovaní ústavných sudcov, ktoré má prebehnúť vo februári 2019, alebo ich nevymenovanie by mohlo narušiť fungovanie Ústavného súdu.
  3. Slovensko zostáva medzi členskými štátmi Európskej únie s najhoršími výsledkami, a preto je nevyhnutné prijatie nových politických opatrení. V rebríčkoch hodnotenia etiky a korupcie, ako aj v oblasti zneužívania verejných zdrojov, zvýhodňovania pri rozhodovaní za rok 2018 Slovensko v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie dosiahlo veľmi slabé výsledky.
  4. Ďalšie problémy: konflikty záujmov vo verejnej správe nepodliehajú primeranému dohľadu, funkčná nezávislosť polície zostáva obmedzená, právne predpisy o ochrane oznamovateľov nekalých praktík boli účinné len v obmedzenom počte prípadov, počet prípadov vyšetrovania veľkej korupcie sa mierne zvýšil, ale zostáva veľmi nízky.
  5. Vo verejnej správe a súdnictve pretrvávajú nedostatky, ktoré stále ovplyvňujú podnikateľské prostredie a sťažujú podnikanie a investície.
  6. V oblasti boja proti korupcii nedošlo k žiadnemu viditeľnému pokroku. V oblasti zlepšovania účinnosti súdnictva sa dosiahol len obmedzený pokrok, pretože obavy o jeho nezávislosť pretrvávajú.
  7. Slovensko je stále posledným spomedzi členských štátov Európskej únie, pokiaľ ide o vnímanú nezávislosť súdnictva.
  8. Pretrvávajú určité obavy o nezávislosť súdnictva, ktoré neboli uspokojivo vyriešené a nezlepšilo sa ani nízke vnímanie nezávislosti súdnictva …., a teda zostávajú problémom pre občanov, ako aj pre podniky a investorov.
  9. Pri zlepšovaní účinnosti justičného systému sa dosiahol iba obmedzený pokrok. Napriek viacerým minulým reformám, ktoré v niektorých oblastiach viedli k zlepšeniam, dlhodobé obavy o nezávislosť súdnictva zostávajú nevyriešené.
  10. Problémom je naďalej korupcia, pričom boj proti nej sťažujú organizačné a procesné nedostatky na úrovni polície a prokuratúry, ako aj slabá ochrana oznamovateľov nezákonnej činnosti. Pretrvávajúcou výzvou je naďalej zlepšovanie účinnosti justičného systému.

Zmena k lepšiemu v slovenskom súdnictve sa nedá očakávať

Vedenie nášho súdnictva, predsedníčka súdnej rady a jednotlivci v pozícii moci v rámci vedenia súdnictva sa urážajú, vyhrážajú sa žalobami a inak šikanujú tých, ktorí kritizujú stav nášho súdnictva. Posledná správa Európskej komisie im však dáva za pravdu ich kritikom.

Napriek tomuto pre Slovensko extrémne negatívnemu hodnoteniu, v reakcii vedenie súdnictva mlčí a aj ministerstvo spravodlivosti dáva najavo, že sa nedá čakať žiadna podstatná zmena k lepšiemu dokiaľ nedôjde k výmene doterajšej politickej garnitúry.

Bude úlohou aj slovenských poslancov v Európskom parlamente z pozície znalosti podstaty otvorene a pravdivo informovať európske orgány o príčinách problémov našej justície, prokuratúry a polície tak, aby sme mohli využiť všetku pomoc, ktorú Európska únia môže Slovensku aj v tejto oblasti poskytnúť.

Autor článku: Alojz Baránik

Kandidát na europoslanca Alojz Baránik v eurovoľbách 2019 kandiduje za stranu Sloboda a Solidarita z druhého miesta, ako člen TOP tímu Jurzyca-Baránik-Ďuriš Nicholsonová. Je dlhoročný právnik a tímlíder SaS pre spravodlivosť. Slovensko by jeho zvolením získalo zástupcu vo Výbore pre právne otázky (JURI), v ktorom sa schvaľujú dôležité zákony aj pre Slovensko.

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>