Dnes ponúkam prvý zo série článkov, ktorými chcem prispieť k lepšej informovanosti a väčším vedomostiam o Európskej únii. Postupne až do eurovolieb, ktoré budú 25.mája 2019, by som chcel predstaviť jednotlivé inštitúcie a priblížiť ich význam a …

Európska rada - zloženie, priority a program | Ján Rudolf

… fungovanie v rámci Európskej únie.

V týchto dňoch rezonovala otázka odkladu brexitu a rokovali o ňom predstavitelia všetkých členských štátov (prezidenti alebo premiéri) vrátane britskej premiérky. Takéto stretnutie lídrov všetkých krajín Európskej únie sa nazýva summit. Slovensko na ňom zastupuje predseda vlády, aktuálne Peter Pellegrini. Summit je vlastne zasadnutie Európskej rady.

Európska rada

Európska rada (ER) je jednou zo siedmych oficiálnych inštitúcií Európskej únie. Sú to teda všetci lídri členských krajín Európskej únie, ktorých vedie stály predseda Európskej rady, ktorým je v súčasnosti Donald Tusk. Predseda Európskej rady je považovaný za akéhosi prezidenta EÚ, zastupuje úniu navonok. Medzi členov ER patrí ešte predseda Európskej komisie (Jean-Claude Juncker) a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Európska rada je považovaná za najvyššiu úroveň spolupráce členských krajín. Politické smerovanie, priority a program Európskej únie do budúcnosti určuje Európska rada. Stanovuje aj spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Taktiež navrhuje a vymenúva kandidátov do rôznych vysokých funkcií v Európskej komisii. Zvyčajne sa stretáva štyrikrát ročne, v prípade naliehavých otázok však predseda môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie. Rozhodnutia Európskej rady sa zvyčajne prijímajú konsenzom, v niektorých prípadoch však aj jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou. Hlasovať však môžu iba hlavy štátov alebo predsedovia vlád.

Sídlo Európskej rady je v Bruseli.

Je dôležité upozorniť, ža častokrát sa pojem Európska rada zamieňa s pojmami Rada EÚ, alebo Rada Európy. Nie je to to isté. Ide o rôzne inštitúcie a každá z nich má úplne iné kompetencie.

Európska rada rieši aj otázku využívania európskych fondov v budúcom programovom období 2021-2027. Ako bude vyzerať a aké priority bude únia z fondov podporovať, záleží vo veľkej miere aj od rozhodnutí Európskej rady.

Autor článku: Ján Rudolf
Ján Rudolf – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 6. mieste.

Kandidát na europoslanca Ján Rudolf kandiduje eurovoľbách 2019 zo šiesteho miesta kandidátky strany SaS. Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Problematike čerpania eurofondov sa venuje od vstupu Slovenska do Európskej únie. V pozícii europoslanca sa chce Ján Rudolf venovať, tak ako doteraz, eurofondom, najmä zjednodušovaniu procesov ich implementácie, navrhovať riešenia v legislatíve pre väčšiu transparetnosť využívania a kontroly európskych peňazí v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku.

Životopis >>   |   Facebook >>   |   YouTube >>   |   Website >>   |