„Jediná cesta k vynucovaniu (fiškálnych) pravidiel je jednorazová federalizácia existujúceho verejného dlhu,“ píše vo svojom komentári Dalibor Roháč, výskumník amerického think tanku AEI.

Federalizácia verejného dlhu znamená, že všetky dlhy, ktoré vytvorili členské krajiny EÚ, dáme na jednu hromadu a splácať ich bude Európska únia. Členské štáty by boli bez dlhov a Európska únia by mala na krku obrovský dlh, ktorý by začala poctivo splácať.

Odkiaľ by na to Európska únia zobrala?

V zásade má tri možnosti, jednu horšiu ako druhú.

  • Po prvé, Európska únia môže získať vlastné príjmy, teda zaviesť nové dane pre všetkých občanov EÚ, bez ohľadu na výšku dlhu danej krajiny.
  • Po druhé, členské štáty by posielali do Európskej únie ešte viac peňazí.
  • Po tretie, Európska centrálna banka by tento dlh vykupovala, čo nie je nič iné ako tlačenie peňazí a ešte väčší morálny hazard ako federalizácia dlhu.

Všetky tri možnosti končia pri tom, že dlh sa rovnomerne rozloží na obyvateľov Európskej únie, zrejme podľa podielu na celkovom HDP. Pozrime sa, čo vraví excel:

Európska únia - rozložený dlh na obyvateľov EÚ

Dlh Slovenska by stúpol zo 46 miliárd eur na 71 miliárd

Ak by sa rátal podiel Slovenska na novom, federalizovanom dlhu podľa HDP, stúpol by náš verejný dlh zo 46 miliárd eur na 71 miliárd. Mohlo by to však byť ešte horšie, ak by sa podiel nášho dlhu rátal podľa podielu na základnom imaní v Európskej centrálnej banke, keďže to je zároveň podiel, ktorým ručíme za prípadné straty ECB.

Ak by teda EÚ realizovala nápad Dalibora Roháča s federalizáciou dlhu, dlh Slovenska by stúpol z dnešných 46 miliárd eur na 71 (79,8% HDP) až 86 miliárd eur (97% HDP), čo by každého občana zadlžilo o 5 až 8 tisíc eur navyše.

Čo by sme za to dostali?

Nič. Presne také nič, aké sme dostali, keď Iveta Radičová, Ivan Mikloš a Mikuláš Dzurinda silou – mocou pretlačili vyše miliardy eur neodvolateľných a bezpodmienečných záruk pre Grécko, ktoré okamžite išli do verejného dlhu.

Problém je však ešte hlbší. Dalibor Roháč píše, že …

„jedinou schodnou cestou k Sulíkom žiadanému vynucovaniu pravidiel je veľká „hamiltonovská“ reforma, ktorá by fiškálnu úlohu centrálnej vlády posilnila, napríklad jednorazovou federalizáciou existujúceho verejného dlhu.“

Alexander Hamilton bol prvý americký minister financií (1789-1795), ktorý po občianskej vojne naozaj dlh federalizoval, teda centrálna vláda prevzala dlhy členských štátov. Vtedy bola dôvodom zadlžovania vojna.

Dnes sa však členské štáty nenachádzajú vo vojne, ale v područí populistických vlád, ktoré korumpujú voličov prebujneným sociálnym štátom. Pred 10-imi rokmi sme v Grécku mohli vidieť, kde politika rozdávania končí – v bankrote, v sociálnych nepokojoch a v utrpení bežných ľudí.

Alebo sa pozrime do Francúzska: pár tisíc ľudí robí na uliciach chaos, prezident Macron im nasľubuje hory doly a Francúzsko opäť raz nedodrží trojpercentnú hranicu deficitu.

Naivita Dalibora Roháča

Nerozumiem, kde Dalibor Roháč berie tú naivitu si myslieť, že pravidlá Paktu rastu stability bude možné účinne vynucovať, keď členské štáty zbavíme dlhov. Stal by sa presný opak, štáty by sa ešte viac zadlžovali, stačí sa pozrieť na Grécko – dlhy boli v roku 2012 (čiastočne) odpustené a odvtedy veselo rastú:

Grécko - dlhy rastú

Aké je teda riešenie?

Riešenie je vynucovať dodržiavanie pravidiel. Je jasné, že verejný dlh nie je možné znížiť z roka na rok zo 100% na 60%. Čo však možné je, je nerobiť nové dlhy. Skutočnosť je však presne opačná – južné členské štáty Európskej únie, konkrétne Taliansko, Španielsko, Grécko, Portugalsko a najmä Francúzsko vidia, že vynucovanie pravidiel zo strany EÚ je slabé a tak robia rok čo rok nové dlhy.

To veru nie je proeurópsky postoj. Ani omylom. Proeurópske je hospodáriť zodpovedne, bez nadmerných dlhov. Aj preto tvrdím, že skutočne proeurópska strana je SaS. Lebo nám ide o to, aby Európska únia dobre fungovala.

Autor článku: Richard Sulík
Poslanec Európskeho parlamentu, predseda a zakladajúci člen strany Sloboda a Solidarita.
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   YouTube >>   |   Website >>