Európska únia | Možno niekoho prekvapím, ale musím dať palec hore za dohodu Európskeho parlamentu a Rady ministrov na konečnom texte Smernice zakazujúcej nekalé praktiky v obchodnom styku medzi veľkými obchodníkmi a menšími dodávateľmi.

europska-unia-nekale-praktiky-miroslav-ziak

O predstaviteľoch strany Sloboda a Solidarita je známe, že sme proti akýmkoľvek reguláciám a obmedzeniam, ktorými legislatíva vstupuje do trhových vzťahov. Avšak teraz ide o mimoriadne citlivú oblasť.

Zápas Dávida s Goliášom

V prípade vzťahov medzi nadnárodnými obchodnými reťazcami s obrovskou trhovou dominanciou a lokálnymi dodávateľmi je zrejmé, že často ide o zápas Dávida s Goliášom. Menší farmári a výrobcovia jednoducho nemajú šancu presadiť za férových podmienok svoju produkciu v maloobchode. Obzvlášť na Slovensku, kde sme pripustili (najmä my, zákazníci) možno až veľkú nadvládu veľkých obchodných sietí.  Od lokálnych dodávateľov nakupujeme žalostne málo.

Smernica zakazujúca nekalé obchodné praktiky

Tento problém však nie je len o Slovensku pretože nadnárodné korporácie takýmto spôsobom ovplyvňujú celú Európsku úniu. Najmä preto sa naši európski zákonodarcovia rozhodli prijať legislatívu na zamedzenie nižšie popísaných nekalých obchodných praktík. Štáty Európskej únie budú podľa tejto smernice povinné prijať národnú legislatívu zakazujúcu nekalé obchodné praktiky, ako sú napríklad:

  • platby za poľnohospodárske a potravinárske výrobky rýchlo podliehajúce skaze najneskôr do 30 dní po dodaní,
  • platby za ostatné poľno- a potravinárske výrobky najneskôr do 60 dní po dodaní,
  • nemožnosť zrušiť objednávky rýchlo sa kaziacich výrobkov v lehote kratšej ako 30 dní,
  • vyberanie platieb  od dodávateľov, nesúvisiacich s predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov dodávateľa,
  • vyberanie platieb za znehodnotenie a stratu výrobkov v priestoroch odberateľa,
  • účtovanie platieb za skladovanie a vystavovanie výrobkov dodávateľa,
  • požadovanie platieb za reklamu výrobkov dodávateľa.

Obchodné vzťahy zašli príliš ďaleko

Tieto príklady naznačujú, kam až obchodné vzťahy zašli a je jasné, že pri fungujúcom a vyváženom systéme ponuky a dopytu, by iba máloktorý malý dodávateľ takéto praktiky dobrovoľne akceptoval. Žiaľ, v súčasnej situácii nemá na výber, pretože ak ich akceptovať nebude, jeho šanca predať svoju produkciu je mizivá. Predstavte si stredný potravinársky podnik, ktorý nemá šancu predať svoju produkciu v lokálnej obchodnej sieti alebo podnikovej predajni, a je priamo odkázaný na veľké reťazce. No veľký reťazec znalý svojej pozície, bude tlačiť na cenu a iné podmienky tak, aby maximalizoval svoje zisky, minimalizoval straty, alebo umiestni na miestny trh produkt iného ako lokálneho dodávateľa.

Európska únia a jej pomocná ruka

Aj preto strední, malí a domáci výrobcovia zanikajú, znižuje sa pestrosť ponuky a paradoxne rastie tlak na zvyšovanie cien potravín, ktoré dodáva stále viac veľkých nadnárodných výrobcov. Preto som presvedčený, že v tomto stave je už legislatívny zásah Európskej únie na mieste a takáto podoba Smernice o nekalých obchodných praktikách, by mala byť skutočným prínosom pre zvýšenie rovnosti šancí pre malých a stredných farmárov a potravinárov na Slovensku, aj v celej Európskej únii. Smernica sa začne uplatňovať až o približne dva a pol roka, preto si na jej dopad na trh a na zlepšenie postavenia farmárov a potravinárov ešte počkáme.

Čo robila doteraz ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná?

Avšak položme si jednu dôležitú otázku, prečo sa ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná oháňa informáciami, že agenda o nekalých obchodných praktikách bola jej zásluha počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016? Ak by mala pani ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná skutočný záujem, tak by navrhla prijať časť opatrení do národnej legislatívy už dávno. Predsa mala dostatok času a priestoru na vytvorenie a zavedenie legislatívnych opatrení, na pomoc malým a stredným potravinárom. Od slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie do uplatňovania smernice uplynie minimálne päť rokov. Ako pomáha ministerka tým farmárom a potravinárom, ktorí sa v priebehu týchto rokov dostali do ťažkostí? Snáď si nemyslí, že im pomôže diletantským návrhom na dva a pol percentný odvod pre obchodné reťazce? Lebo na ten doplatia zasa len naši farmári a potravinári a napokon, my všetci.

Autor článku:
Miroslav Žiak – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 5. mieste.

Text smernice: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0152+0+DOC+XML+V0//SK

Vizitka kandidáta

Kandidát do europarlamentu Miroslav Žiak kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 na kandidátke Sloboda a Solidarita z piateho miesta. Zdravé potraviny sú jeho srdcovkou, ktorú vie prezentovať s nekonečnou energiou. Zdravý rozum pre to, čo jeme, do Európskeho parlamentu jednoducho patrí.

Viac o autorovi môžete nájsť tu:
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Instagram >>   |   Website >>