Istanbulský dohovor | SNS presadila, aby sa parlament na schôdzi zaoberal tzv. Istanbulským dohovorom a presadzuje to, aby prijal uznesenie, na základe čoho Slovenská republika stiahne svoj podpis spod Istanbulského dohovoru a nebude ho ratitfikovať.

Strana SNS sa snaží navodiť dojem, že ide teraz ochraňovať slovenský národ pred nejakou extrémnou genderovou politikou, ale to vôbec nie je pravda. Tu musíme povedať, že SNS ide skutočne o jeden manipulatívny politický krok, keď chcú zúfalo nahnať ľudí, aby volili Maroša Šefčoviča za prezidenta, pretože vieme, že Zuzana Čaputová sa veľmi jasne vyjadrila na tému – Istanbulský dohovor.

Istanbulský dohovor je napísaný komplikovane

Musím uznať, že Istanbulský dohovor je napísaný tak komplikovane a je taký veľmi dlhý, že si ho nikto poriadne neprečíta, až na zopár odborníkov, a samozrejme toto dáva obrovský priestor rôznym extrémistom alebo manipulátorom a populistom, akí sú aj v v politickej strane SNS.

Strana SNS sa prezradila už v dôvodovej správe, keď hovoria, že Istanbulský dohovor je z mnohých hľadísk protiústavný, pretože potiera to, čo máme zakotvené v Ústave, a teda že manželstvo je založené na vzťahu muža a ženy. Toto vôbec nie je pravda, dokonca aj v rozprave to bolo veľmi dobre vidieť, že nedokázali vôbec argumentovať. Nevedeli citovať žiadne konkrétne pasáže z Istanbulského dohovoru. Podľa mňa to nečítali ani oni.

Dokument, ktorý sa snaží eliminovať násilie páchané na ženách

Istanbulský dohovor nie je nič iné, iba dokument, ktorý rieši a snaží sa všemožnými prostriedkami eliminovať násilie páchané na ženách. Mnohí kritici vyčítajú Istanbulskému dohovoru, že to je len násilie páchané na ženách. Násilie sa pácha aj na mužoch a aj na senioroch. Áno, toto všetko je pravda a svojím spôsobom ja rozumiem týmto pripomienkam, ale faktom je, že keď si zoberiete štatistiky, sú to práve ženy, kto je najväčším objektom domáceho násilia a preto sa tým treba zaoberať na úrovni všetkých členských štátov Rady Európy.

Násilie páchané na ženách je podmienené rodovo

Toto vyplýva zo všetkých výskumov. Vždy ide o boj o moc toho silnejšieho nad tým slabším a tým slabším v tejto spoločnosti je vždy chápaná žena. Naozaj by sme mali dať bodku za takýmto populistickým manipulatívnym zneužívaním Istanbulského dohovoru. Istanbulský dohovor nie je naozaj ničím iným, iba účinným nástrojom na to, ako by jednotlivé členské štáty mohli bojovať proti násiliu, ktoré je rodovo podmienené, a to je násilie na ženách.

Autor článku:
Lucia Ďuriš Nicholsonová – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 3. mieste.

Vizitka kandidátky do europarlamentu za SaS

Lucia Ďuriš Nicholsonová je kandidátkou číslo 3 politickej strany Sloboda a Solidarita pre eurovoľby 2019. Je podpredsedníčkou NR SR, tímlíderka SaS pre sociálne veci a sociálne vylúčené spoločenstvá (rómske komunity). Aktívne rieši nielen sociálnu oblasť, ale tiež boj proti korupcii, nevynímajúc korupciu pri prerozdeľovaní eurofondov. Je ideálnou kandidátkou na europoslankyňu do Výboru EP pre sociálne záležitosti, ktorá bude v Bruseli zastupovať záujmy slovenských občanov – od seniorov cez zdravotne postihnutých občanov až po mladé rodiny s deťmi.

Viac o autorke môžete nájsť tu:
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   Instagram >>   |