Kandidát do EP 2019 Eugen Jurzyca je slovenský ekonóm a spoluautor návrhu reformy EÚ pod názvom “Manifest slovenského eurorealizmu”. Európska únia je skvelý projekt ale potrebuje reformu. Bez reforiem sú totiž ohrozené základy jednotného trhu EÚ …

… poskytovanie služieb, voľný pohyb tovaru, kapitálu a ľudí. Teda je ohrozené, ako znižovanie rozdielov medzi štátmi, tak aj regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. Bez reforiem je Európska únia taktiež ohrozená populistami, socialistami a extrémistami.

Kandidát do EP 2019 Eugen Jurzyca je ideálny kandidát na europoslanca do európskeho Výboru pre vnútorný trh, ktorý dokonale rozumie verejným financiám. Preto bude Eugen Jurzyca presadzovať štíhlu Európsku úniu, ktorá neplytvá peniazmi, je lepšie pripravená na horšie časy nižšími verejnými dlhmi a dohody o voľnom obchode rozšíri na všetky demokratické štáty.

Eugen Jurzyca chce prispieť k vytváraniu takej Európskej únie, v ktorej sa Slovensku bude členstvo oplácať čoraz viac.

Video prepis: Kandidát do EP 2019 Eugen Jurzyca

Čo rad robíte vo svojom voľnom čase?

Páči sa mi ten park a chodievame odtiaľto, z týchto miest, na prechádzky s manželkou k Čuňovským jazerám pomerne pravidelne.

Ako sa voláte a čomu sa venujete?

Volám sa Eugen Jurzyca, som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, mám na starosti problematiku verejných financií, to znamená najmä to, aby Slovensko nemalo vysoký dlh, ktorý by nám spôsobil problémy v kríze a aby sa každé euro minulo efektívne. To znamená tak, aby ľudia cítili jeho prínos, pretože oni to euro do štátneho rozpočtu alebo do verejných financií vlastne odovzdali.

Čomu sa chcete v EÚ venovať?

Chcel by som sa venovať tomu, aby Slovensko nemuselo platiť dlhy za nezodpovedné krajiny, jednoducho preto, lebo to nie je správne, nie je to spravodlivé, a preto, aby si na to EÚ nezvykla, lebo skončí tak, ako skončilo kedysi Grécko.

Čo je pre vás najdôležitejšia téma a prečo?

Ja osobne som vo verejnej diskusii 30 rokov a za tých 30 rokov som vždy presadzoval systémové zmeny založené na zhruba rovnakých princípoch. Nechystám obrat o 180 stupňov, ani odbočku doľava alebo doprava o 90 stupňov.

Eugen Jurzyca je líder kandidátky SaS.

Viac o našom kandidátovi do EP 2019 nájdete tu:

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   LinkedIn >>   |   Website >>

Kandidát do EP 2019 - Eugen Jurzyca