Kandidát do EP Tomáš Popovič, odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany Sloboda a Solidarita o voľbách do Európskeho parlamentu 2019, Európskom parlamente a Európskej únii.

Tomáš Popovič kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 zo štrnástej pozície na kandidátke SaS.

Kandidát do EP Tomáš Popovič - Eurovoľby 2019

Tomáš Popovič je predseda Mladých SaSkárov, právnik a organizátor protikorupčných pochodov.

Náš kandidát do EP je predseda Mladých SaSkárov. Nemá rád nespravodlivosť a krivdy. Aj preto v roku 2014 nastúpil na štúdium práva na Univerzite Komenského. Už pred začiatkom svojich univerzitných štúdií sa zaujímal o verejné dianie a politiku. V apríli 2017 vystúpil na Veľkom protikorupčnom pochode, kde nahlas o skorumpovaných politikoch povedal to, čo sme si všetci už pár rokov šepkali. Následne sa stal jedným z hlavných organizátorov Veľkého protikorupčného pochodu a získal prvý skutočný dotyk s politikou.

V Európskom parlamente bude Tomáš zastupovať záujmy mladých ľudí. Medzi jeho priority patrí zvýšenie atraktivity študentského programu Erasmus. Za svoj cieľ si dáva aj zvýšenie povedomia medzi mladými o význame a fungovaní Európskej únie. Náš kandidát do EP je presvedčený, že Slovensko nesmie byť nemým členom EÚ. Ako krajina máme právo povedať v Bruseli to, čo si myslíme. Európska únia tú ma byť pre nás, nie my pre ňu.

Tomáš Popovič odpovedá na otázky o voľbách do Európskeho parlamentu 2019, Európskej únii …

Aké je vaše zamestnanie a prečo ste sa rozhodli kandidovať v nasledujucich voľbách do Európskeho parlamentu 2019?

Tomáš Popovič: Pracujem v medzinárodnej advokátskej kancelárii a som predsedom Mladých SaSkárov. V minulosti som spoluorganizoval Veľký protikorupčný pochod. Tam sme vytvárali tlak na vládu smerom zdola. Strana SaS z opozície a novinári vytvárajú tlak na vládu zboku. No a ja verím, že naša vláda potrebuje aj tlak smerom zhora. Ten je možné vyvinúť aj zo štruktúr Európskej únie. Preto som prijal možnosť kandidovať do Európskeho parlamentu.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslanca?

Tomáš Popovič: Ako som pred chvíľou spomenul. Naša národná vláda sa topí v škandáloch. Nevie vyvodzovať politickú zodpovednosť. A bráni vyvodzovaniu trestnoprávnej zodpovednosti zo strany justičných orgánov. Toto je to hlavné, s čím prichádzam k občanom. Chcem byť ich kritickým hlasom v Európskej únii.

Existuje podľa vás v Európskej únii demokratický deficit? Akú úlohu v EÚ by mala mať podľa vás Európska Komisia?

Tomáš Popovič: Nemyslím si to. Európska únia môže pôsobiť ako federácia, ktorá je riadená zhora. Keďže na každý členský štát nie je rovnaký počet mandátov, pôsobí nedemokraticky. Treba si však uvedomiť pôvodný účel existencie EÚ. Ide o zoskupenie, ktorého cieľom sú najmä ekonomické benefity pre jeho členov. Samozrejme neskôr sa k nim pridala napríklad aj ochrana mieru v európskom priestore. Čiže v tejto súvislosti nevnímam problematicky, že každá krajina nemá rovnaký podiel na rozhodovaní o Európskej únii. Nech sa rozhoduje aj v pomere ku vkladu jednotlivých členských štátov. Je však potrebné držať sa fundamentálnych pilierov Európskej únie. Euroúradníci si nesmú uzurpovať moc, ktorá im z povahy existencie EÚ nepatrí. A v takom rámci majú byť aj kompetencie Európskej komisie.

Aké budú vaše hlavné tri priority v europarlamente, keď vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 uspejete a budete zvolený za europoslanca?

Tomáš Popovič: Moja hlavná priorita je napomáhanie verejnej kontrole. Ale samozrejme, z môjho odborného zamerania vyplýva aj iné. Rád by som sa venoval ochrane práv slabších strán. A samozrejme, ako mladý človek sa budem snažiť rozširovať povedomie o Európskej únii a jej benefitoch medzi mladými ľuďmi. Veľmi zaujímavé sú napríklad programy ako Erasmus. Toto všetko sú veci, ktoré sú mi blízke.

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do Európskeho parlamentu?

Tomáš Popovič: Som mladý a preto sa stále mám čo učiť. Od prvého ročníka na VŠ však pracujem v advokácii. Tam sa vyžaduje precíznosť a vytrvalosť. Robil som protivládne protesty. Tam sa vyžaduje tvrdohlavosť a odvaha. A zakladal som Mladých SaSkárov na zelenej lúke, tam sa vyžaduje vízia a presvedčivosť. Verím že menované vlastnosti mám a že sa mi ich podarilo svojimi doterajšími skúsenosťami vybrúsiť.

Ak vám dajú voliči vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 svoje hlasy, čo chcete ako europoslanec v Európskom parlamente skutočne dosiahnuť? Aké zmeny?

Tomáš Popovič: Ak sa mi podarí prispieť k vytváraniu verejného tlaku na nesprávne postupy našich vnútroštátnych orgánov, moja misia bude úspešná. Ak sa mi podarí presvedčiť mladých ľudí, aby viac verili Európskej únii, moja misia bude rovnako úspešná. A pokiaľ sa mi podarí presadiť v Európskom parlamente aspoň jedna zmena, ktorá priamo pozitívne ovplyvní život Slovákov, rovnako budem môcť povedať, že moja misia bola úspešná.

Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v Európskom parlamente a o práci našich súčasných europoslancov verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

Tomáš Popovič: Neinformujú. Dané to je podľa mňa najmä tým, že Slovenská republika nemá v EÚ veľmi silné slovo. Preto médiá neočakávajú, že tam slovenskí politici dokážu výrazné úspechy.

Vyvíjajú podľa vás naši súčasní europoslanci dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

Tomáš Popovič: Nerád by som hodnotil prácu europoslancov z iných strán. Richard Sulík podľa mňa vyvinul dostatočné množstvo aktivít na to, aby pomohol ľuďom a aby zviditeľnil prácu europoslanca.

Ak vás voliči vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v Európskom parlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

Tomáš Popovič: Určite prostredníctvom sociálnych sietí. My mladí sme tam a preto si myslím, že tak sa mi bude najlepšie komunikovať s ľuďmi.

Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v nadchádzajúcich eurovoľbách 2019 voliť?

Tomáš Popovič: Nie je veľa možností, kedy každý občan môže vykonávať moc. Čiže prvý dôvod je možnosť rozhodnúť o budúcnosti. Máme veľmi nízku účasť. To je podľa môjho názoru hanba. Druhým dôvodom je teda to, aby sme si nerobili hanbu. Ľudia majú rovnakú zodpovednosť za veci verejné, ako politici. Raz sa budeme zodpovedať naším deťom. Tretím dôvodom je teda záväzok voči budúcim generáciám. Hrozí nám, že sa do Európskeho parlamentu dostane veľa extrémistov. Toto je veľmi silný dôvod, prečo ísť voliť. A samozrejme, treba podporiť slušných a čestných politikov. Takže piaty dôvod je, aby nám ľudia pomohli, lebo bez nich krajinu nezmeníme.

Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú eurovolieb 2019 zúčastniť?

Tomáš Popovič: Je čas na zmenu k lepšiemu. Teraz, alebo nikdy.

Na základe čoho by sa mali ľudia v európskych voľbách rozhodovať?

Tomáš Popovič: Viac na základe odbornosti a menej na základe emócií. A treba uprednostniť čestných ľudí pred populistami, ktorí hovoria to, čo chcú ľudia počuť, aj keď to nemôžu splniť.

Kandidát do EP Tomáš Popovič

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Instagram >>   |