Kandidát do europarlamentu 2019 Alojz Baránik v eurovoľbách 2019 je dlhoročný právnik a tímlíder politickej strany Sloboda a Solidarita pre spravodlivosť. Jeho zvolením do europarlamentu by Slovensko konečne získalo zástupcu vo Výbore pre právne otázky …

… (JURI). Výbore pre právne otázky totiž schvaľuje dôležité zákony aj pre Slovenskú republiku.

Alojz Baránik kandidát do europarlamentu 2019 za SaS sa dlhodobo venuje zlepšeniu fungovania súdnictva, ktoré nutne potrebuje pomoc. Európska únia je spoločenstvo založené na rešpektovaní práva. Ako poslanec europarlamentu chce Alojz Baránik prispieť k fungovaniu súdov na Slovensku a pocitu ľudí, že žijeme v právnom štáte.

Aby sa tak stalo, potrebujeme v europarlamente právnika so znalosťou jazyka, ktorým sa v Bruseli dohovorí na príslušných fórach a mohol sa tak zasadiť o tento cieľ.

Video prepis: Kandidát do europarlamentu 2019 – Alojz Baránik

V čom vidíte najväčší problém Slovenska?

Z môjho pohľadu jeden z hlavných dôvodov, prečo veci na Slovensku nefungujú, je skutočnosť, že súdy rozhodujú nespravodlivo, protiprávne, sú obsadené skorumpovanými a bezcharakternými sudcami.

Ja som pôvodne nebol právnik, ktorý chodí na súdy, bol som takzvaný korporátny alebo transakčný právnik, to znamená tí právnici, ktorí na súdy moc nechodia, skôr vyjedávajú zmluvy alebo dávajú porady svojim korporátnym klientom. No ale stalo sa raz, že ma jedna známa požiadala, aby som na súde zastupoval jej známu, ktorá bola vyhodená zo zamestnania za veľmi, by som povedal pochybných okolností, tak ma to trochu zaujalo, som si myslel, že to určite vyhrám, že to bude raz-dva hotové a… lenže, stal sa z toho desaťročný spor a pri tej príležitosti som si uvedomil, že ako tie slovenské súdy nefungujú. A pochopil som, že nijako inak, ako tak, že vstúpim do politiky, túto strašnú situáciu na slovenských súdoch nezmením.

Čo chcete presadzovať v europarlamente?

Mojim cieľom v europarlamente je presadzovať spravodlivosť na Slovensku prostriedkami, ktoré sú dostupné z európskej únie.

Alojz Baránik kandiduje v eurovoľbách 25. mája 2019 na 2. mieste.

Viac o našom kandidátovi do europarlamentu 2019 nájdete tu:

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>

Kandidát do europarlamentu 2019 - Alojz Baránik