Kandidát do Európskeho parlamentu 2019 Ján Rudolf kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 zo šiesteho miesta kandidátky politickej strany Sloboda a Solidarita – SaS. Pre nášho kandidáta do Európskeho parlamentu 2019 sú eurofondy jeho …

… celoživotným poslaním. Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy.

Problematike fondov EÚ a ich čerpaniu na Slovensku sa venuje už viac ako 15 rokov. Náš kandidát do Európskeho parlamentu 2019 donedávna vyučoval o tejto problematike na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v súčasnosti sa naplno venuje konzultáciám a príprave stratégie strany SaS na nové programové obdobie 2021 – 2027. Je autorom viacerých odborných publikácií a článkov, ako respondent patrí k najcitovanejším odborníkom v počte mediálnych výstupov, ktoré sa venujú najmä problematike čerpania európskych fondov na Slovensku. Vo svojich článkoch a verejných vystúpeniach sa snaží upozorňovať na korupciu a zneužívanie politickej moci pri čerpaní eurofondov na Slovensku.

Ján Rudolf v pozícii poslanca európskeho parlamentu …

V pozícii poslanca európskeho parlamentu sa chce Ján Rudolf venovať, tak ako doteraz, eurofondom, najmä zjednodušovaniu procesov ich implementácie, navrhovať riešenia v legislatíve pre väčšiu transparetnosť využívania a kontroly európskych peňazí v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku.

Prepis videa: Kandidát do Európskeho parlamentu 2019 – Ján Rudolf

Milí priatelia, moji bývalí študenti, milí rodáci a sympatizanti. O niekoľko dní tu máme voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 25. mája. Európska únia je priestor, v ktorom žijeme a preto je veľmi dôležité, aby sme si zvolili svojich zástupcov, ktorí nás budú reprezentovať v Európskom parlamente, preto Vás prosím, aby ste sa týchto volieb zúčastnili. Volám sa Ján Rudolf, kandidujem na kandidátke strany SaS pod číslom 6. Ďakujem Vám.

Autor videa: Ján Rudolf
Ján Rudolf – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 6. mieste.

Kandidát do Európskeho parlamentu 2019 Ján Rudolf kandiduje eurovoľbách 2019 zo šiesteho miesta kandidátky strany SaS. Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Problematike čerpania eurofondov sa venuje od vstupu Slovenska do Európskej únie. V pozícii europoslanca sa chce Ján Rudolf venovať, tak ako doteraz, eurofondom, najmä zjednodušovaniu procesov ich implementácie, navrhovať riešenia v legislatíve pre väčšiu transparetnosť využívania a kontroly európskych peňazí v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku.

Životopis >>   |   Facebook >>   |   YouTube >>   |   Website >>   |

Kandidát do Európskeho parlamentu 2019 Ján Rudolf