Kandidát do Európskeho parlamentu Ján Rudolf, odpovedá na otázky tlačového oddelenia SaS a o eurovoľbách 2019, Európskom parlamente a Európskej únii.

Ján Rudolf kandiduje eurovoľbách 2019 zo šiesteho miesta kandidátky strany SaS. Je expert strany SaS na eurofondy. Náš kandidát do Európskeho parlamentu

Kandidát do Európskeho parlamentu Ján Rudolf eurovoľby 2019

vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Ján Rudolf sa venuje problematike fondov EÚ a ich čerpaniu na Slovensku už viac ako 15 rokov, donedávna vyučoval o tejto problematike na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v súčasnosti sa naplno venuje konzultáciám a príprave stratégie strany SaS na nové programové obdobie 2021 – 2027. Je autorom viacerých odborných publikácií a článkov, ako respondent patrí k najcitovanejším odborníkom v počte mediálnych výstupov, ktoré sa venujú najmä problematike čerpania európskych fondov na Slovensku.

V pozícii poslanca európskeho parlamentu sa chce Ján Rudolf venovať, tak ako doteraz, eurofondom, najmä zjednodušovaniu procesov ich implementácie, navrhovať riešenia v legislatíve pre väčšiu transparetnosť využívania a kontroly európskych peňazí v jednotlivých členských krajinách a na Slovensku.

Ján Rudolf odpovedá na otázky o eurovoľbách 2019, Európskej únii …

Aké je vaše zamestnanie a prečo ste sa rozhodli kandidovať v májových eurovoľbách 2019?

Ján Rudolf: Od skončenia školy sa venujem eurofondom. Poskytujem poradenstvo a konzultácie pre samosprávu a podnikateľov v oblasti projektov, ktoré chcú financovať z týchto peňazí. Prednášam tiež o tejto problematiky na univerzite a na rôznych fórach. Momentálne pripravujem určitú stratégiu resp. priority strany SaS o tom, ako využívať eurofondy v ďaľšom programovom období 2021-2027. Podstatou tohto dokumentu bude zásadné zjednodušenie procesov a odstránenie korupcie a klientelizmu. Avšak legislatíva na čerpanie eurofondov sa pripravuje v Bruseli, a to je dôvod prečo som prijal ponuku strany, aby som kandidoval. V európskom parlamente chcem prispieť k tomu, aby sa procesy zjednodušili, a tak sme pomohli členským krajinám s využívaním týchto zdrojov. Je to veľká výzva.

V eurovoľbách 2019 kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslanca?

Ján Rudolf: Myslím si, že dnes treba voličom jasne ukázať postoje a riešenia, ktoré im chceme prinášať, aby pozitívne ovplyvnili ich život. Ja to ponúkam v oblasti, ktorej sa venujem viac ako 15 rokov. Eurofondy na Slovensku čerpáme od roku 2004, máme veľa pozitívnych projektov, ale zároveň aj veľa negatívnych javov, ako sú korupcia, klientelizmus, strašná byrokracia. Toto je strašné negatívum, ktoré sa dá aj v europarlamente napraviť. Chcem aby sa eurofondy čerpali ľahšie a ako europoslanec môžem pre to veľa urobiť. A samozrejme chcem deklarovať jasné proeurópske postoje, lebo dnes hrozí, že do Európskeho parlamentu sa dostanú extrémisti. Toto je moja ponuka voličom.

Existuje podľa vás v Európskej únii demokratický deficit? Akú úlohu v EÚ by mala mať podľa vás Európska Komisia?

Ján Rudolf: Existuje, jednoznačne. Myslím si, že aj to je dôvod, prečo Slováci chodia resp. nechodia voliť v eurovoľbách. Európska komisia by mala viac dbať na dodržiavanie pravidiel, resp. rovnosti medzi členskými štátmi, posilniť kontrolné mechanizmy, napr. v čerpaní eurofondov a hlavne by mala lepšie komunikovať s obyvateľmi únie. A nemala by si uzurpovať väčšie právomoci, skôr naopak.

Aké budú vaše hlavné tri priority v Európskom parlamente, keď v eurovoľbách 2019 uspejete a budete zvolený za europoslanca?

Ján Rudolf: Ako som už spomínal, mojimi prioritami sú eurofondy, resp, transprarentnejšie a zmysluplnejšie narábanie s peniazmi obyvateľov únie. Z toho vyplýva, že sa chcem angažovať vo výbore pre regióny, a urobiť všetko pre to, aby sa členským štátom darilo čerpať európske peniaze ľahšie, ale zároveň, aby sa dbalo na ich efektívne využívanie. Neexistuje dnes serióznejšia analýza, ako sa využívajú tieto peniaze v jednotlivých krajinách Európskej únie a už vôbec nie, aký to má dopad na zmierňovanie regionálnych rozdielov, čo je prioritným cieľom poskytovania európskych peňazí. S tým je spojená aj moja druhá priorita, a to neustále poukazovať na nezmyselné klientelistické projekty podporované Európskou úniou, poukazovať na korupcii a hľadať riešenia, ako tomu predchádzať. A mojou treťou prioritou je boj proti byrokracii a hľadať riešenie pre zoštíhlenie administratívy Európskej únie, ktorá je hrozne prebujnelá.

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do Európskeho parlamentu?

Ján Rudolf: Začínal som ako projektový manažér v mojom rodnom meste, čiže mám skúsenosti a pohľad samosprávy na prípravu projektov. Neskôr som pracoval na ministerstvách, kde som riadil procesy čerpania fondov a viedol som negociácie za Slovensko pri príprave programového obdobia 2007-2013. Skúsenosti s implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v praxi sú mojou kľúčovou skúsenosťou.

Ak vám dajú voliči v eurovoľbách 2019 svoje hlasy, čo chcete ako europoslanec v Európskom parlamente skutočne dosiahnuť? Aké zmeny?

Ján Rudolf: Chcem, aby Slovensko, ale aj ostatné krajiny Európskej únie resp. ich regióny sa ľahšie dostali k európskym peniazom, ale zároveň, aby ich efektívnejšie využívali v prospech svojich obyvateľov. To je moja vízia a túžba po zmene, ak to tak môžem povedať.

Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v Európskom parlamente a o práci našich súčasných europoslancov verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

Ján Rudolf: Vnímam to tak, že neinformujú. Väčšina europoslancov sa neobjaví v slovenských médiách za rok ani raz. Minimum ľudí na Slovensku pozná viac ako 5 europoslancov a to ich máme dnes 13. Myslím si, že sú na míle vzdialení občanom, nemajú agendu, ktorou by sa prezentovali, ak aj niečo robia, nevedia to odkomunikovať. A nechodia za ľudmi do regiónov. Presťahujú sa do Bruselu či Štrasburgu, a žijú si svoj život. Určite by som takto nechcel fungovať.

Vyvíjajú podľa vás naši súčasní europoslanci dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

Ján Rudolf: Kedže väčšina sa neprezentuje, nič o ich práci v europarlamente nevieme, dovolím si povedať, že vyvíjajú málo aktivít v záujme Slovenska. Zvlášť keď majú len virtuálny kontakt. Opačným príkladom je Richard Sulík, ktorý ako europoslanec ukázal, v čom spočíva jeho práca, ako háji záujmy slovenských občanov a že takéto aktivity sa dajú aj verejnosti odprezentovať.

Ak vás voliči v eurovoľbách 2019 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v Európskom parlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

Ján Rudolf: Určite budem využívať sociálne siete, prostredníctvom ktorých komunikujem už dnes. Využil by som aj možnosti informovať prostredníctvom strany SaS, využíval by som slovenské médiá a hlavne, stretával by som sa s ľudmi v regiónoch, mestách a obciach, komunikoval s nimi a prezentoval im moju prácu. A určite by som navštevoval školy a univerzity, kedže v tomto prostredí som prežil niekoľko rokov.

Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v májových eurovoľbách 2019 voliť?

Ján Rudolf:

  1. Je to naše právo, znak slobodnej krajiny a únie a mali by sme ho využiť. Ísť voliť je pre mňa povinnosť.
  2. Sme nielen slováci, ale aj európania. Nemalo by nám byť ľahostajné, kto nás bude zastupovať v parlamente Európskej únie, presadzovať riešenia pre lepšiu a hodnotnejšiu EÚ.
  3. Hrozí, že po voľbách bude v Únii veľa populistov a extrémistov.
  4. Európska legislatíva ovplyvňuje náš život viac ako predtým, má priamy dopad na náš život v EU, napr. zrušenie roamingu.
  5. Môžeme lepšie presadzovať program SaS, ktorý je najlepší na Slovensku a preniesť ho aj a pôdu Európskeho parlamentu.

Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú eurovolieb 2019 zúčastniť?

Ján Rudolf: Chcem im povedať, že ak sa dostanú extrémistické sily a populistická propaganda do europarlamentu, môže byť už neskoro. Európska únia je náš životný priestor a mali by sme si ho chrániť. Jednou z tých možností ochrany je zvoliť si slušných zástupcov do europarlamentu.

Na základe čoho by sa mali ľudia v európskych voľbách rozhodovať?

Ján Rudolf: Na základe ľudí, ktorí majú za sebou životný príbeh, jasné postoje a majú proeurópske zmýšlanie.

Čo podľa vás slovenská verejnosť o Európskom parlamente nevie a mala by?

Ján Rudolf: Podľa mňa nepozná dostatočne jeho kompetencie, vážnosť a vplyv na fungovanie celej Európskej únie a jej obyvateľov.

Ktore z európskych tém chcete vo svojej predvolebnej kampani komunikovať?

Ján Rudolf: Ja budem hovoriť o tom čomu sa venujem a čo by som chcel v tejto oblasti zmenit. To je moja stratégia do predvolebnej kampane. Eurofondy, ich význam, vplyv na Slovensko a presadzovanie lepších riešení pre ich fungovanie a kontrolu v Európskej únii pre budúce obdobie.

Prečo by vám ľudia vo voľbách do Európskeho parlamentu mali dať svoj hlas?

Ján Rudolf: Viac ako 15 rokov sa venujem eurofondom, ktoré majú priamy vplyv na náš život. Poukazujem vo svojich verejných vystúpeniach na ich význam a dopad, a zároveň na klientelizmus a korupciu, na neefektívne a netransparentné využívanie eurofondov na Slovensku. Ponúkam riešenia na odstránenie týchto negatívnych javov na národnej úrovni a tieto riešenia a princípy chcem ponúknuť aj v Európskom parlamente.

Hrá Slovensko dostatočnú rolu v diskusii o budúcnosti v Európskej únii?

Ján Rudolf: Myslím si, že malé štáty nemajú zásadný vplyv na formovania budúcnosti, ak sa nespoja s inými štátmi. Myslím, že formát V4 je dobrá platforma na to, ako presadzovať naše záujmy.

Sú podľa vás občania Slovenska o činnosti Slovenska pri zastupovaní záujmov v Európskej únii dostatočne informovaní?

Ján Rudolf: Myslím, že áno, pretože je to agenda vlády a o tom sa u nás informuje dostatočne.

S akým krédom idete do nadchádzajúcich eurovolieb 2019?

V Bruseli za Slovensko.

Kandidát do Európskeho parlamentu Ján Rudolf

Životopis >>   |   Facebook >>   |   YouTube >>   |   Website >>