Kandidát na europoslanca Michal Kozubík - rozhovor eurovoľby 2019Kandidát na europoslanca Michal Kozubík, odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany Sloboda a Solidarita o eurovoľbách 2019, Európskej únii a Európskom parlamente.

Michal Kozubík kandiduje v eurovoľbách 2019 z deviatej pozície kandidátky SaS. Náš kandidát na europoslanca je sociálny pracovník a vysokoškolský pedagóg, ktorý sa venuje najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

Pôsobí ako docent na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem pôsobenia v univerzitnom prostredí je aktívny na poli pomáhajúcich profesií – sociálnej práce a v súčasnosti inkluzívneho vzdelávania.

Prioritou jeho agendy je pomoc osobám so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom vyrastajúcim bez rodičov. Náš kandidát na europoslanca Michal Kozubík sa bude zasadzovať o to, aby ich hlas bol v Európskom parlamente počuť.

Michal Kozubík odpovedá na otázky o eurovoľbách 2019, Európskom parlamente …

Aké je vaše zamestnanie a prečo ste sa rozhodli kandidovať v nasledujúcich eurovoľbách 2019?

Michal Kozubík: V súčasnosti pôsobím na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vysokoškolský pedagóg. Zároveň sa snažím byť aktívne činný na poli sociálnej práce. Mám to šťastie, že moja práca je zároveň moje hobby. Sociálna práca v sebe spája pomoc druhým a vedecký život. Je skvelé vidieť ako sa vaše výskumné zistenia môžu pretaviť do praxe a byť na osoh iným. Počas štúdií v Nemecku a Holandsku som sa u študentiek, študentov pomáhajúcich profesií stretol so silným politickým aktivizmom. Veď kto lepšie pozná problémy chudobných ľudí žijúcich na perifériách či dennodenné ťažkosti, ktorým čelia ľudia s postihnutím alebo deti bez rodičov? Svojim malým dielom sa snažím byť politicky aktívny a prispieť tak k sociálnej zmene.

V eurovoľbách 2019 kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslanca?

Michal Kozubík: Sľuby nemám. Presvedčovať nechcem. Hlasy si chcem zaslúžiť. Sociálne témy sa v súčasnom európskom politickom priestore javia ako marginálne. Ako europoslanec by som presadzoval väčšiu účinnosť Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý nie je pre členské štáty Európskej únie záväzný. Prioritou mojej agendy je pomoc osobám so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom vyrastajúcim bez rodičov. Budem sa zasadzovať o to, aby ich hlas bol v Európskom parlamente počuť.

Aké budú vaše hlavné tri priority v Európskom parlamente, keď v eurovoľbách 2019 uspejete a budete zvolený za europoslanca?

Michal Kozubík: Európsky parlament ja hlasom ľudu. Preto by sa poslankyne, poslanci mohli viac venovať právam, ktoré sa priamo dotýkajú ich každodenného života. Ide predovšetkým o sociálne práva, zhrnuté už v spomínanom Európskom pilieri sociálnych práv. Tri hlavné priority o ktorých presadenie by som sa usiloval sú:

  • vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie (každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie),
  • starostlivosť o deti a podpora detí (deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve),
  • začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím (ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na podporu príjmu, ktorý zaručuje dôstojný život).

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do Európskeho parlamentu?

Michal Kozubík: Moje skúsenosti by som rozdelil do dvoch oblastí. Prvou je vedecký život spojený s prednášaním na zahraničných univerzitách a písaním vedeckých článkov. Tie vychádzajú z mojich praktických skúseností z terénneho výskumu či stáží v špecializovaných zariadeniach zameraných na sociálne služby. Táto druhá oblasť je o stretávaní sa s klientelou pochádzajúcou zo sociálneho znevýhodneného prostredia, s dysfunkčnými rodinami, s deťmi bez rodičov a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ak vám dajú voliči v eurovoľbách 2019 svoje hlasy, čo chcete ako europoslanec v Európskom parlamente skutočne dosiahnuť? Aké zmeny?

Michal Kozubík: Budem sa zasadzovať za podporu dlhodobej starostlivosti. Každý má právo na dostupné a kvalitné sociálne služby, ale aj na domácu starostlivosť. Populácia starne. Na Slovensku to nie je inak. Nie je možné, aby zariadenia sociálnych služieb boli personálne poddimenzované. Sociálna oblasť sa však dotýka každého jedného človeka počas celého života: starostlivosť o deti, sociálna ochrana pracujúcich i nezamestnaných a príjem v starobe. Snažil by som sa teda o navýšenie rozpočtu, financií smerujúcich do sociálnej oblasti.

Ak vás voliči v eurovoľbách 2019 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v Európskom parlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

Michal Kozubík: Žijeme v informačnej spoločnosti. Denné správy o činnosti a aktivitách v rámci sociálnych sietí sú už dnes bežným štandardom. Okrem toho cítim, že je potrebné byť s ľuďmi v priamom kontakte. Chcem a budem cestovať po Slovensku, aby som bol blízko k Slovenkám a Slovákom.

Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v nadchádzajúcich eurovoľbách 2019 voliť?

Michal Kozubík:

  1. Sme občanmi Európskej únie a právo voliť je našou výsadou.
  2. Rozhodnutia prijímané v Európskom parlamente sa nás každodenne dotýkajú.
  3. Prísť k volebným urnám a voliť svojho zástupcu je demokratickým aktom.
  4. Rozdiely medzi krajinami nás musia spájať, nie rozdeľovať.
  5. Dokážme, že nechceme byť krajinou s najnižšou volebnou účasťou.

Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú eurovolieb 2019 zúčastniť?

Michal Kozubík: V tomto prípade váhanie nie je na mieste. Euroskeptici a antisystémové strany získavajú na sile. Apatia a nezáujem o veci verejné sa nám môže vypomstiť. 25. mája 2019 poďme k urnám, aby sme sa raz nezobudili do rozdelenej, nesúrodej Európy.

Na základe čoho by sa mali ľudia v európskych voľbách rozhodovať?

Michal Kozubík: Na základe programu. Manifest slovenského realizmu z dielne SaS je najdetailnejšie spracovaný program opatrení. Kandidátka je vyvážená: od ekonómov a právnikov až k odborníkom na sociálnu oblasť, ktorej sa venujem. Každá z menovaných oblastí ponúka nielen analýzu súčasného stavu, ale aj pragmatický a praktický súbor riešení.

Ktoré z európskych tém chcete vo svojej predvolebnej kampani komunikovať?

Michal Kozubík: Ide o dve sféry: sociálnu a vzdelávaciu oblasť.

Prečo by vám ľudia vo voľbách do Európskeho parlamentu mali dať svoj hlas?

Michal Kozubík: Nedávam prázdne sľuby. Nie som mediálne známy. Ľudia ma zatiaľ nepoznajú. Mojou výhodou je čistý politický štít, odbornosť, medzinárodné skúsenosti, jazykové kompetencie, ľudskosť a charakter. Verím, že správnosť rozhodnutia dať svoj hlas vo voľbách mne, pochopia po prezentovaní mojej práce europoslanca.

Hrá Slovensko dostatočnú rolu v diskusii o budúcnosti v Európskej únii?

Michal Kozubík: Myslím si, že právom môžeme urobiť Slovensko sebavedomejším. Slovenky a Slováci ukázali, že sa vedia vzoprieť arogancii moci a postaviť sa za ľudskosť. Všade vo svete nás charakterizuje pracovitosť a odbornosť. Ako jediná krajina V4 sme prijali euro. Máme skvelé športovkyne, športovcov, vedkyne, vedcov, odborníčky a odborníkov v mnohých oblastiach. Úžasnú prírodu. Máme právo byť ťahúňom v stredoeurópskom priestore a v Únii naše záujmy presadzovať ráznejšie.

Sú podľa vás občania Slovenska o činnosti Slovenska pri zastupovaní záujmov v Európskej únii dostatočne informovaní?

Michal Kozubík: Nie sú. Dôkazom je posledná volebná účasť v eurovoľbách v roku 2014, ktorá bola najnižšia spomedzi všetkých krajín EÚ: 13,05%. Priestor na zlepšenie informovanosti je obrovský.

S akým krédom idete do nadchádzajúcich eurovolieb 2019?

„Rozdiely nás spájajú.“

Súčasná politická scéna je charakteristická vzájomným dešpektom, stratou humanity a etiky. To sa prenáša i na úroveň jednotlivých krajín. Stavanie hraničných múrov, no najmä bariér vo vnútri nás, nikomu nepomôže. Rád by som ponúkol pozitívnu alternatívu. Spoločná Európa je úžasný projekt. Oplatí sa zaň bojovať.

Kandidáta na europoslanca Michal Kozubík

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Instagram >>   |   Blog >>