Na tejto stránke nájdete Europass-životopis Lenky Jakubčovej (osobné údaje, prax, vzdelanie, skúsenosti, zručnosti a jazyky). Kandidátka do Európskeho parlamentu Lenka Jakubčová kandiduje v eurovoľbách 2019 do Európskeho parlamentu z ôsmej pozície na kandidátke politickej strany SaS. Životopis si môžete tiež stiahnuť v PDF formáte kliknutím na Lenka Jakubčová - životopis >>

Eugen Jurzyca - životopis

Europass - životopis
Eurovoľby 2019

 

Lenka Jakubčová životopis - Eurovoľby 2019

Osobné údaje

Titul, meno a priezvisko
Adresa
Email
Štátna príslušnosť
Dátum narodenia

Skúsenosti

04.11.2015–Súčasnosť
.

 

 

 

.
01.08.2012–03.11.2015
.

 

 

 

 

.09.01.2012–02.05.2012
.

 

 

2007–2011
.

 

.
2006–2007
.

 

.
2004–2007
.

.
2001–2003

 

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

2010–2012

 

2007–2010

 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

Materinský jazyk 

 

 

Mgr. Lenka Jakubčová
Ševčenkova 1, 851 01 Bratislava
lenka.jakubcova@jakubcova.eu
Slovenská republika

 

.
Advokátska kancelária Jakubčová a partneri, s.r.o., Bratislava (Slovensko)
Vypracovanie právnych rozborov a analýz, príprava dokumentov - zmlúv, žalôb, vyjadrení, atď., styk so štátnou správou, súdmi, finančnými inštitúciami, rokovania s klientmi a protistranami, účasť na súdnych pojednávaniach, zakladanie obchodných spoločností. Komunikácia s klientmi v slovenskom a v anglickom jazyku.

Advokátsky koncipient
Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o., Bratislava (Slovensko)
Vypracovanie právnych rozborov a analýz, príprava dokumentov - zmlúv, žalôb, vyjadrení, atď., styk so štátnou správou, súdmi, finančnými inštitúciami, rokovania s klientmi a protistranami, účasť na súdnych pojednávaniach, zakladanie obchodných spoločností. Komunikácia s klientmi v slovenskom a v anglickom jazyku.

Právny asistent
JUDr. Mojmír Plavec
Vypracovanie právnych rozborov a analýz, príprava dokumentov (zmlúv, žalôb, vyjadrení, atď.), styk so štátnou správou, súdmi, finančnými inštitúciami, rokovania s klientmi.

Senior poradca
Fincentrum, a.s., Bratislava (Slovensko)
Styk s klientmi a s finančnými partnermi, školiaca činnosť, administratívne práce, vedenie pohovorov, koučing.

Právny asistent
HVB bank, a. s., Bratislava (Slovensko)
Administratívne práce, korešpodencia klientom a obchodným spoločnostiam, príprava zmlúv a iných podaní, vymáhanie pohľadávok, styk s úradmi.

Učiteľ anglického jazyka
VIK, Bratislava (Slovensko)
Výuka anglického jazyka klientov jazykovej školy.

Administratívny pracovník/Recepčná
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (Slovensko)
Prvotný styk s klientmi, spracovávanie poistných zmlúv do PC, vybavovanie korešpodencie, styk s úradmi.

 

.
II. stupeň vysokoškolského vzdelania (Mgr.)
Univerzita Komenského, fakulta práva, Bratislava (Slovensko)

I. stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.)
Univerzita Komenského, fakulta práva, Bratislava (Slovensko)

 

slovenčina

 

Lenka Jakubčová – Životopis, jazyky

Komunikačné zručnosti
.

.

Organizačné a riadiace zručnosti
.

Pracovné zručnosti

Digitálne zručnosti

tímový duch, dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie získaná počas pobytu v zahraničí, dobré komunikačné schopnosti, iniciatívnosť, flexibilita, lojálnosť, vysoké pracovné nasadenie.

Zmysel pre organizáciu, skúsenosti s riadením projektov a tímov, samostatnosť, zodpovedný prístup k riešeniu úloh, iniciatívnosť, flexibilita.

analytické myslenie, precíznosť

Internet (e-mail, www) - pokročilý, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - pokročilý, Adobe Photoshop - pokročilý