Nižšie nájdete Europass-životopis Michala Kozubíka (osobné údaje, skúsenosti, vzdelanie a jazyky). Kandidát do europarlamentu Michal Kozubík v eurovoľbách 2019 kandiduje z deviatej pozície kandidátky politickej strany Sloboda a Solidarita. Jeho životopis si môžete taktiež stiahnuť v PDF formáte kliknutím na Michal Kozubík - životopis >>

Eugen Jurzyca - životopis

Europass - životopis
Eurovoľby 2019

 

Michal Kozubík životopis - Eurovoľby 2019

Osobné údaje

Titul, meno a priezvisko
Adresa
Email
Štátna príslušnosť
Dátum narodenia

Skúsenosti

Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
.

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
.

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
.

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
.

Vzdelávanie a príprava

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.
Stupeň vzdelania

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.
Stupeň vzdelania

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.
Stupeň vzdelania

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.

Stupeň vzdelania

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.
Stupeň vzdelania

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.
Stupeň vzdelania
.

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
Stupeň vzdelania
.

Od – do
Kvalifikácia
Názov organizácie
.
Stupeň vzdelania

Od – do
Kvalifikácia

Osobná spôsobilosť

Materinský jazyk

Ďalšie jazyky

 

doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
Slnečná, 1401/4, 956 18 Bošany
mkozubik@ukf.sk
slovenská
17. september 1981
.

.
2014 – súčasnosť
Docent, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

09/2016 – 08/2017
Docent, Fakulta humanitných štúdií, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne

2009 – súčasnosť
Erasmus+ inštitucionálny koordinátor pre Nórsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko a Českú republiku

2015 – súčasnosť
člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2015 – súčasnosť
Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia, člen Rady UGA, Univerzita Konštantína Filozofa

2014 - 2018
Predseda Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2009 – 2014
odborný asistent, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

04/2018 - trvá
Ph.D. research programme
University Medical Centre
University of Groningen (the Netherlands)
Ph.D.

09/2006 – 11/2017
vysvedčenie
Štátna jazyková škola
Golianova 68, 949 01 Nitra
C1 - nemecký jazyk

09/2006 – 11/2009
vysvedčenie
Štátna jazyková škola
Golianova 68, 949 01 Nitra
C1 – anglický jazyk

03/2016 – 06/2016
Social Work and Pedagogy in International Comparison
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen
(Paderborn, Nemecko)
Študijný kurz / certifikát

2014
habilitácia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Docent

2007
rigorózne konanie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doktor filozofie
PhDr.

2006 - 2009
doktorandské štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa
philosophiae doctor
PhD.

2001 - 2006
magisterské štúdium v odbore Sociálna práca na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.

1988 - 2001
základné a stredné vzdelávanie v Poprade a Kežmarku
.

Slovenský jazyk, český jazyk

Anglický jazyk (C1), nemecký jazyk (C1), poľský jazyk (A1)

Michal Kozubík – Životopis, jazyky

Ďalšie zručnosti a kompetencie

 


.

Doplňujúce informácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačové zručnosti a kompetencie

Vodičský preukaz

Zbrojný preukaz

Pravidelné aktívne vystupovanie na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí (Holandsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Poľsko a Česká republika). Autor dvoch vedeckých monografií a viac ako sedemdesiatich vedeckých článkov so zameraním na pomáhajúce profesie a sociálne vedy.

- člen Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku
- člen Editorial Board Review of Nationalities
- člen Social Sciences Section Comitee ISE Research Institute
- člen Redakčnej rady PROM (Poľsko)
- člen Odbornej komisie Ogólnopolskiej v Katowiciach (2016-2020)
- člen Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní SR (2018)

Ocenenia:
- Memoria Gratum Facit – ocenenie Krakowskej Akademia za rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (marec 2014)
- Cena rektora za medzinárodné akceptovanú publikačnú činnosť (2018)
- Cena dekana za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia (2006)

Používateľské aplikácie PC vrátane internetu na vysokej úrovni

AM, B, B1
.
A, D