Nižšie nájdete Europass-životopis Natálie Blahovej (osobné údaje, skúsenosti, vzdelanie a jazyky). Kandidátka do europarlamentu Natália Blahová kandiduje v eurovoľbách 2019 zo štvrtého miesta kandidátky politickej strany Sloboda a Solidarita. Jej životopis si môžete taktiež stiahnuť v PDF formáte kliknutím na Natália Blahová - životopis >>

Eugen Jurzyca - životopis

Europass - životopis
Eurovoľby 2019

Natália Blahová životopis - Eurovoľby 2019

Osobné údaje

Titul, meno a priezvisko
Adresa
Email
Štátna príslušnosť
Dátum narodenia

Skúsenosti

Od-do
Pozícia
Organizácia

Od-do
Pozícia
Organizácia

Od-do
Pozícia
Organizácia

Od-do
Pozícia
.
Organizácia
.
Od-do
Pozícia
Organizácia
.

Od-do
Pozícia

Organizácia
.
Od-do
Pozícia
.
Organizácia
.

Od-do
Pozícia
Organizácia

Od-do
Pozícia
Organizácia
.
Od-do
Organizácia
.
Od-do
Pozícia
Organizácia

Od-do
Organizácia
.
.Od-do
Pozícia
.
Organizácia

Vzdelanie

Od-do
Študijný odbor
Inštitúcia

Od-do
Študijný odbor
Inštitúcia
.

Od-do
Študijný odbor
Inštitúcia
.

Od-do
Študijný odbor
Inštitúcia
.

Od-do
Študijný odbor

Inštitúcia
.

Od-do
Inštitúcia

Materinský jazyk 

 

 

Mgr. Natália Blahová
Vetrová 11, 919 26 Zavar
natyblahova@gmail.com
Slovenská republika
19. február 1974
.

.
2016 - trvá
Poslankyňa
Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

2016 - trvá
Predsedníčka poslaneckého klubu SaS
Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

2014—2016
Štatutárna zástupkyňa
Malý princ Trnava o.z.

2012—trvá
Sociálna poradkyňa pre náhradné rodičovstvo a rodiny v kríze
Asociácia náhradných rodín, Bratislava

2006—2016
Odborná redaktorka
Dvojmesačník o náhradnom rodičovstve Nebyť sám, Bratislava

2010—2012
Poslankyňa a podpredsedníčka Výboru pre sociálne veci
Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

2010—2012
Poradkyňa ministra práce J. Mihála pre oblasť rodinnej politiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

2006—2010
Sociálna poradkyňa
Asociácia náhradných rodín, Bratislava

2006—2010
Poradkyňa
Občianske združenie Návrat, Bratislava

2000—2006
Materská dovolenka

1998—2000
Učiteľka a vychovávateľka
Odbor školstva Okresný úrad Trnava

1996—1997
Materská dovolenka

2013
Diagnostika a terapia detí prostredníctvom Školského programu INPP
Centrum Avare, Bratislava

 

Od-do 2009
Dotyková terapia a detské masáže
Občianske združenie Návrat, Bratislava

2006—2009
Sociálna práca
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

2006—2008
Sociálno-psychologický výcvik
Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov, Bratislava

1994—1997
Vychovávateľstvo
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

1992—1994
Špeciálna pedagogika pre sociálne a emocionálne narušených
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1988—1992
Gymnázium Jána Hollého, Trnava

Slovenčina

 

Natália Blahová - Životopis, jazyky