Lucia Ďuriš Nicholsonová, kandidátka do europarlamentu odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany Sloboda a Solidarita o Európskej únii, Európskom parlamente a eurovoľbách 2019.

Lucia Ďuriš Nicholsonová je kandidátkou číslo 3 strany SaS pre eurovoľby 2019. Je podpredsedníčkou NR SR, tímlíderka

Kandidátka do europarlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová - rozhovor

Sloboda a Solidarita pre sociálne veci a sociálne vylúčené spoločenstvá. Zaoberá sa nielen sociálnou oblasťou, ale aj bojom proti korupcii, vrátane korupci pri prerozdeľovaní eurofondov. Je ideálna kandidátka do Európskeho parlamentu pre Výbor EP pre sociálne záležitosti, ktorá bude v Bruseli zastupovať záujmy slovenských občanov – od seniorov cez zdravotne postihnutých občanov až po mladé rodiny s deťmi.

Naša kandidátka do europarlamentu je tiež autorkou ucelenej reformy sociálne vylúčených spoločenstiev, teda rómskych osád. Otvorila veľa projektov, v ktorých došlo k podozrivému prerozdeleniu eurofondov. Niektoré prípady sa skončili obžalobou zainteresovaných, iné orgány činné v trestnom konaní ešte stále vyšetrujú.

Lucia Ďuriš Nicholsonová chce prispieť k vytváraniu takej Európskej únie, v ktorej sa Slovensku bude členstvo oplácať čoraz viac.

Lucia Ďuriš Nicholsonová odpovedá na otázky o eurovoľbách 2019, Európskej únii a Európskom parlamente

Aké je vaše zamestnanie a prečo ste sa rozhodli kandidovať v nasledujúcich eurovoľbách 2019?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Osem rokov sa venujem témam sociálnej politiky. Aktuálne z pozície opozičnej poslankyne a podpredsedníčky NR SR. Venujem sa množstvu tém, kde citeľne vidieť nespravodlivosť. Sú to najmä sociálne témy, na ktoré som reagovala podávaním návrhov zákonov a noviel zákonov, čo však nepadlo na úrodnú pôdu kvôli vládnej väčšine, ktorá apriori nepodporí opozičnú aktivitu, aj keď je v prospech občanov.

Práve v mandáte europoslankyne vidím príležitosť, aby hlas občanov, o ktorých sa Slovensko nezaujíma a o kauzách, ktoré Slovensko riešiť nechce, sa v europarlamente rozprávalo a následne sa aj riešilo. Cítim sa dostatočne silná apelovať na tieto veci. Z pozície zástupkyne Európskeho parlamentu, budem môcť strážiť a chrániť aj dodržiavanie práv občanov SR v rôznych oblastiach sociálnej ochrany, či už práv ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov alebo inak znevýhodnených cieľových skupín a upozorňovať a žiadať vládu SR, aby prijímala adekvátne opatrenia (vrátane legislatívnych), ktorými by sa vytvorili podmienky na odstránenie rôznych diskriminácií, ale aj podmienky na napĺňanie záväzkov SR vyplývajúcich z rôznych medzinárodných dokumentov.

V eurovoľbách 2019 kandidujete druhýkrát. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslankyňu?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Moji voliči ma poznajú. Vedia, že som všade tam, kde cítim skrivodlivosť a zjavnú nespravodlivosť, či porušovanie zákona. Venujem sa najmä sociálnym témam od seniorov cez zdravotne postihnutých občanov až po mladé rodiny s deťmi. Verím, že môj zápal pre tieto témy a konkrétne kroky, ktoré som počas môjho pôsobenia v politike podnikla sú dostatočným dôkazom toho, že som schopná a ochotná bojovať na pôde Európskeho parlamentu za každého jednotlivca.

Existuje podľa vás v Európskej únii demokratický deficit? Akú úlohu v EÚ by mala mať podľa vás Európska Komisia?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Členstvo v Európskej únii prináša nepochybne veľa výhod a to, že sme jej súčasťou je nesporne výhodné pre Slovensko. V EÚ je však dôležité, aby všetky členské krajiny dodržiavali dohody a pravidlá a na každú z nich bol použitý rovnaký meter. Demokratický deficit vnímam skôr v tom, že malé krajiny nemajú toľko možností presadiť sa. Dôsledne by mal byť dodržiavaný princíp subsidiarity, čiže ak členské krajiny vedia o niečom rozhodnúť, nech o tom nerozhoduje Európska únia.

Aké budú vaše tri hlavné priority v Európskom parlamente, keď v eurovoľbách 2019 uspejete a budete zvolená za europoslankyňu?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Mojou prioritou ostávajú témy, ktorým sa venujem tak na pôde NR SR z pozície poslankyne a podpredsedníčky NR SR ako aj vo svojom voľnom čase už niekoľko rokov.

V sociálnej oblasti sa budem primárne venovať témam ako zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, čo sa týka najmä mladých rodín. Tie potrebujú, aby im štát poskytoval také služby, ktoré im umožnia skĺbiť výchovu detí a zároveň návrat do práce. Ak to dokážu zabezpečiť iné členské štáty Európskej únie, dokáže to aj Slovensko.

Špecificky sa budem zaoberať možnosťami ako čo najefektívnejšie pomôcť slobodným matkám s deťmi, najmä so zdravotne postihnutými deťmi, napr. s autizmom, onkologickým ochorením, či raritným ochorením, s ktorého liečbou nie sú na Slovensku skúsenosti.

Budem sa venovať aj téme aktívneho starnutia a podpore terénnych sociálnych služieb. Osobitou oblasťou je v tejto súvislosti deinštitucionalizácia sociálnych služieb, na ktorú Európska únia vyčleňuje veľa finančných prostriedkov, ktoré Slovensko čerpá len veľmi pomaly, na čo doplácajú klienti veľkokapacitných verejných Domovov sociálnych služieb a Domovov pre seniorov.

Aktívne budem sledovať čerpanie eurofondov na Slovensku, budem podporovať zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti míňania verejných zdrojov a budem upozorňovať slovenské a európske inštitúcie na podozrenia z netransparentnosti a korupcie pri prerozdeľovaní eurofondov.

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do Európskeho parlamentu?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Sociálnym témam a kauzám sa venujem dlhé roky a získané skúsenosti, chcem zužitkovať v Európskom parlamente.

Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v Európskom parlamente a o práci našich súčasných europoslancov verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Myslím si, že áno. Otázka skôr znie, či sú informácie podávané takou formou, ktorá by pre nášho občana bola zrozumiteľná a zaujímavá. Je nemožné, aby človek, ktorý má svoju prácu, rodinu, starosti, dokázal sledovať a obsiahnuť také množstvo informácií, ktoré sa dennodenne valia z médií. Mnohí nedokážu spracovať to, čo sa deje na Slovensku. Ľudia sú vyčerpaní, nemajú čas ani chuť riešiť popri svojich problémoch témy Európskeho parlamentu, ktoré im prídu vzdialené. Aj k tomu by som chcela prispieť a ostať v aktívnom spojení s občanmi SR po mojom prípadnom zvolení do Európskeho parlamentu pravidelnými video výstupmi priamo z parlamentu ako aj stretnutiami s občanmi na Slovensku prostredníctvom kancelárie europoslankyne v Bratislave. Mám v pláne plnohodnotne a pravidelne informovať o všetkom podstatnom čo sa v prospech, či neprospech našej krajiny v Európskom parlamente udeje.

Vyvíjajú podľa vás naši súčasní europoslanci dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Mnohí určite áno, ale nie je mojou úlohou hodnotiť prácu každého z nich. O tom vypovie ich vlastný odpočet práce.

Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v nadchádzajúcich eurovoľbách 2019 voliť?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Vo všeobecnosti právo voliť svojich zástupcov v akýchkoľvek voľbách je jedna z tých vecí, ktoré vďaka roku 1989 má každý občan Slovenskej republiky a mal by ho využiť. Musíme si uvedomiť, že v Európskom parlamente sa rozhoduje o bežnom živote všetkých občanov členských štátov. Je nemožné, že volič bude na 100% stotožnený s kandidátom, ktorému chce dať svoj hlas, ale je potrebné, aby sa s ním zhodol v základných témach a aby mu dôveroval.

Európska únia je vynikajúci projekt, ktorého chceme byť súčasťou, ale nie je dokonalý, čoho príkladom je aj BREXIT a je našou povinnosťou pracovať na jej zlepšení. Každý ako vie, ako je schopný. A hlas vo voľbách tomu môže len pomôcť.

Demokracia je krehká a nie je samozrejmá. Denno denne je atakovaná rôznymi radikálnymi krokmi, či dezinformáciami.

Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú eurovolieb 2019 zúčastniť?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Prosím všetkých, aby si uvedomili, že Európsky parlament nie je vzdialenou inštitúciou, práve naopak. Európsky parlament prijíma rozhodnutia, ktoré sa týkajú nášho každodenného života. Zvolení poslanci majú isté kompetencie ovplyvňovať smerovanie Európskej únie a preto by som najviac chcela apelovať na to, aby sme svojou apatiou neotvorili brány Európskeho parlamentu radikálnym a antisystémovým skupinám.

Na základe čoho by sa mali ľudia v európskych voľbách rozhodovať?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Určite je to dôvera k samotnej strane a jednotlivému kandidátovi. Ja osobne som v politike 8 rokov, hovorí za mňa moja práca a výsledky dosiahnuté či v rámci strany, alebo ako jednotlivca pri mojich vlastných aktivitách. Volič by mal vnímať rozdiel medzi sľubmi a realitou.

Čo podľa vás slovenská verejnosť o Európskom parlamente nevie a mala by?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Budem sa opakovať, ale je to práve to, že Európsky parlament naozaj ovplyvňuje naše každodenné životy. Neuvedomujeme si to, lebo v bežnom živote to nie je hmatateľné. Ale napr., to, že dnes zavolám kamarátke do Madridu za rovnakú cenu ako kamarátke do Žiliny je ukážkou toho ako spoločné rozhodnutia niekoľkých štátov ovplyvnia výdavky slovenského občana.

Prečo by vám ľudia v eurovoľbách 2019 mali dať svoj hlas?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Som presvedčená, že ako poslankyňa Európskeho parlamentu dokážem svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu života ľudí na Slovensku a to tak, že budem strážiť, aby v EP prechádzala taká legislatíva, ktorá k tomu prispeje. Ľudia ma poznajú, vedia, že sa môžu spoľahnúť, že som všade tam, kde je citeľná nespravodlivosť. Moje témy a vízia sú jasné, rovnako ako je jasná moja vytrvalosť a boj za minoritné skupiny.

Hrá Slovensko dostatočnú rolu v diskusii o budúcnosti v Európskej únii?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Veľmi slabučkú. A dovolím si tvrdiť, že aj preto, lebo máme dvojkoľajnú zahraničnú politiku.

Sú podľa vás občania Slovenska o činnosti Slovenska pri zastupovaní záujmov v Európskej únii dostatočne informovaní?

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Vidím to skôr na nezáujem, niekedy až nechuť, než na málo informácií, alebo chybu médií. Kto sa chce informovať a sledovať dianie v Európskom parlamente kanály si nájde, je ich veľa.

Ako som už ale vyššie spomínala, ja osobne chcem prispieť k tomu, aby som fungovanie Európskej únie občanom priblížila.

Mám víziu ako budem prepájať prácu v Bruseli s prácou na Slovensku, ako budem veľmi detailne ukazovať a informovať o veciach, ktoré sa v Európskom parlamente riešia vo vzťahu k našej krajine, tak aby to bolo zrozumiteľné a pre ľudí aj zaujímavé.

S akým krédom idete do nadchádzajúcich eurovolieb 2019?

Ja vždy so zdravým rozumom :))

Kandidátka do europarlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   Instagram >>   |   Website >>