Kandidátka na europoslankyňu Martina Lopatková - voľby do europarlamentu 2019Kandidátka na europoslankyňu Martina Lopatková, odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany SaS o voľbách do europarlamentu 2019, Európskej únii a Európskom parlamente.

Martina Lopatková kandiduje v nasledujúcich v eurovoľbách 2019 za politickú stranu Sloboda a Solidarita z dvanásteho miesta. Naša kandidátka na europoslankyňu vyštudovala Európske štúdiá na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a preto sa výborne orientuje v problematikách európskeho priestoru. Ako obecná poslankyňa bojovala a bojuje za spravodlivosť a dodržiavanie zákonov v samosprávach. Verejne upozorňovala na problémovú vymožiteľnosť práva a prieťahy na prokuratúre.

Naša kandidátka na europoslankyňu vníma Európsku úniu ako dobrý projekt, avšak k jeho dokonalosti je potrebné prijať viaceré reformy. Ako poslankyňa europarlamentu by sa angažovala najmä v oblastiach zamestnanosti a zabezpečenia základnej spravodlivosti v oblasti dodržiavania zákonov právneho štátu

Martina Lopatková odpovedá na otázky o voľbách do europarlamentu 2019, Európskej únii …

Aké je vaše zamestnanie a prečo ste sa rozhodli kandidovať vo voľbách do europarlamentu 2019?

Martina Lopatková: V súčasnosti pracujem v Národnej rade Slovenskej republiky ako tajomníčka poslaneckého klubu SaS a asistentka poslankyne NR SR. Do Európskeho parlamentu som sa rozhodla kandidovať najmä preto, aby som mohla efektívne hájiť záujmy občanov Slovenska. Určitým spôsobom moje rozhodnutie ovplyvnilo aj adekvátne vzdelanie v tejto oblasti. Už počas štúdia som sa zamerala na oblasť voľného pohybu pracovníkov v rámci EÚ, ovládam históriu EÚ, legislatívny proces, fungovanie jednotlivých politík EÚ a iné. Je dôležité vedieť, aké oblasti môžem ovplyvniť z pozície poslankyne Európskeho parlamentu a naopak, ktoré oblasti sú mimo mojich možností.


Vo voľbách do europarlamentu 2019 kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za europoslankyňu?

Martina Lopatková: V prvom rade, určite nechcem nikoho presviedčať o tom, že ja som tá najlepšia kandidátka na europoslankyňu. Veľa ľudí ma totiž osobne nepozná a je takmer nemožné v tak krátkom čase dokázať, že moje úmysly sú naozaj čisté. Jediné čo môžem sľúbiť s čistým svedomím je, že v prípade zvolenia za europoslankyňu budem zodpovedne pracovať a rozhodovať sa tak, aby bolo s mojou prácou spokojných čo najviac ľudí na Slovensku a nemuseli sa za mňa hanbiť. Voliča by som mohla zaujať tým, že som mladá žena, ktorá nemá za sebou žiadne kauzy ani prešľapy. Som obyčajný človek, ktorý verí, že hlas Slovenska má rovnakú váhu ako hlas iných európskych krajín. Chcem, aby sa rozhodovalo s nami, a nie on nás bez nás.


Existuje podľa vás v EÚ demokratický deficit? Akú úlohu v Európskej únii by mala mať podľa vás Európska Komisia?

Martina Lopatková: Na túto otázku je ťažké jednoznačne odpovedať, nakoľko na ňu môžeme nazerať z viacerých uhlov pohľadu. Občan EÚ – teda volič, ktorý si volí zástupcov do europarlamentu (ako jediného priamo voleného orgánu) môže mať oprávnene pocit demokratického deficitu. Právo zákonodarnej iniciatívy má totiž Európska komisia, ktorej zloženie volič priamo neovplyvní. Áno, Európska komisia má nepochybne silné právomoci a viem si predstaviť posilnenie právomocí europarlamentu. Treba však dodať, že Európsky parlamentu má aj dnes k dispozícii možnosti, ako zasahovať do prípravy legislatívy.


Aké budú vaše hlavné tri priority v europarlamente, keď vo voľbách do europarlamentu 2019 uspejete a budete zvolená za europoslankyňu?

Martina Lopatková:

  1. Podporovať zamestnanosť a tvorbu pracovných miest
  2. Hľadať opatrenia na odstránenie skrytej diskriminácie ohrozených skupín mladých ľudí a ľudí po dovŕšení päťdesiat rokov
  3. Zlepšiť kvalitu vzdelávania

Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do europarlamentu?

Martina Lopatková: Okrem vedeckej činnosti som pôsobila aj ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, čo nebolo vždy jednoduché, keďže som bola v priamom kontakte jak s mojimi voliči, tak aj oponentami. Nikdy som sa však nebránila iným názorom alebo kritike. Myslím si, že mojou kľúčovou vlastnosťou je, že dokážem počúvať a pochopiť ľudí. A to je práve to, čo chcem priniesť do europarlamentu. Chcem tlmočiť potreby občanov Slovenska.


Ak vám dajú voliči vo voľbách do europarlamentu 2019 svoje hlasy, čo chcete ako europoslankyňa v Európskom parlamente skutočne dosiahnuť? Aké zmeny?

Martina Lopatková: Chcela by som sa zamerať na zamestnanosť a vzdelávanie. V dnešnej dobe nie je jednoduché nájsť prácu s adekvátnym platovým ohodnotením. Chcela by som upozorniť na bariéry, s ktorými sa stretávajú na Slovensku ohrozené skupiny ľudí. Ľudia po päťdesiatke sú často diskriminovaní. Mladý človek, hoci s bohatými skúsenosťami, je vo väčšine prípadoch do tridsiatich rokov považovaný za absolventa, čomu zodpovedá aj plat. Ženy stále zarábajú menej ako muži na rovnakých pozíciách. A napokon, vzdelávanie na Slovensku nezodpovedá reálnym potrebám trhu práce. Toto všetko by som chcela zmeniť.


Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v europarlamente a o práci našich súčasných europoslancov a europoslankýň verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

Martina Lopatková: Nie. Pre slovenské médiá nie je dianie v Európskom parlamente až tak zaujímavé. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že výsledky rokovaní NR SR o návrhoch zákonov majú rýchlejší a priamejší dosah na občanov Slovenska. Čo sa týka práce našich súčasných europoslancov a europoslankýň, vnímam to rovnako. Nie je o nich veľmi počuť.


Vyvíjajú podľa vás naši súčasní europoslanci a europoslankyne dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

Martina Lopatková: Neviem to objektívne posúdiť. Ja osobne vnímam činnosť niektorých z nich za nedostatočnú. Najmä keď vidím ich počet absencií, vystúpení v pléne či vlastnú iniciatívu niečo dosiahnuť a zmeniť. Často ich rozhodnutia pri hlasovaní vnímam akoby nemali vlastný názor a idú len s davom.


Ak vás voliči vo voľbách do europarlamentu 2019 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v Európskom parlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

Martina Lopatková: Budem ich informovať najmä na mojej FB stránke, prostredníctvom blogu a komunikačných kanálov strany SaS. V prípade záujmu aj osobne.


Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu 2019 voliť?

Martina Lopatková:

  1. Aby sme konečne dokázali, že dianie v Európskej únii nám nie je ľahostajné
  2. Je dôležité mať svojich zástupcov v inštitúcii, ktorá rozhoduje aj o Slovensku
  3. Aby nebol Európsky parlament plný extrémistov a populistov
  4. Občan Slovenska dnes svojím hlasom dokáže ovplyvniť Európsku úniu viac ako si myslí
  5. Aby sme dokázali, že Slovensko má v Európskej únii silnú podporou vlastných občanov

Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú vo voľbách do europarlamentu 2019 zúčastniť?

Martina Lopatková: Aby si čo najskôr našli vhodných kandidátov a dali im hlas. Aj voľby do europarlamentu sú dôležité. Nepremárnite šancu, pretože aj Váš hlas rozhoduje.


Na základe čoho by sa mali ľudia v európskych voľbách rozhodovať?

Martina Lopatková: Podľa mňa by sa mali riadiť programom, víziami, cieľmi kandidáta a jeho predpokladmi. Samozrejme, že do istej miery aj sympatiou, keďže ja sama sa ňou často riadim.


Čo podľa vás slovenská verejnosť o Európskom parlamente nevie a mala by?

Martina Lopatková: Spolu s Radou zostavuje rozpočet Európskej únie, volí predsedu Komisie, hodnotí pracovný program Komisie, skúma petície občanov a iné. Dôležité však je, že svojimi rozhodnutiami ovplyvňuje život každého z nás.


Ktoré z európskych tém chcete vo svojej predvolebnej kampani komunikovať?

Martina Lopatková: Tému zamestnanosti a vzdelávania.


Prečo by vám ľudia vo voľbách do europarlamentu mali dať svoj hlas?

Martina Lopatková: Pretože som čestná, bojovná a odhodlaná zlepšiť život na Slovensku. Budem sa snažiť o to, aby každý občan pociťoval výhody nášho členstva v Európskej únii.

Hrá Slovensko dostatočnú rolu v diskusii o budúcnosti v Európskej únii?

Martina Lopatková: Každá krajina hrá určitú rolu. Slovensko nie je výnimkou. Myslím si ale, že v niektorých oblastiach by sme mali byť priebojnejší.

Sú podľa vás občania Slovenska o činnosti Slovenska pri zastupovaní záujmov v Európskej únii dostatočne informovaní?

Martina Lopatková: Niekedy viac a niekedy menej. Záleží na téme. Častokrát si ale musia občania informácie vyhľadať sami.


S akým krédom idete do nadchádzajúcich volieb do europarlamentu 2019?

Rozhodujme o našej budúcnosti spoločne.


Kandidátka na europoslankyňu Martina Lopatková

Životopis >>   |   Facebook >>   |   Instagram >>