Európska únia je skvelý projekt, lebo nám poskytuje spoločný trh so štyrmi základnými slobodami – voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb. Avšak, ak chce byť v tento projekt úspešný aj v budúcnosti, nutne potrebuje reformu.

Európska únia - Manifest slovenského eurorealizmu

Pripravený “Manifest slovenského eurorealizmu” z dielne SaS si môžete downloadnuť do počítača kliknutím na ikonku PDF.
Manifest slovenského eurorealizmu - Eurovoľby 2019
Alebo si ho môžete pozrieť priamo v prehliadači >>

 

Preto sme k 60. výročiu založenia EÚ predstavili reformné dielo a nazvali sme ho Manifest slovenského eurorealizmu. Manifest obsahuje 27 návrhov rozdelených do 4 skupín – Právomoci EÚ, Rozpočet, Peniaze, Bezpečnosť.

1) Právomoci Európskej únie

Tam, kde nie sú nutné európske riešenia, musí byť plne rešpektovaná rozhodovacia právomoc členských štátov (takzvaná subsidiarita). Členské štáty Európskej únie majú samé rozhodovať v daňovej, migračnej, sociálnej aj hospodárskej politike. Zdravá konkurencia štátov podporuje inováciu a umožňuje súťaž rôznych riešení naprieč EÚ, aby sa tie najlepšie presadili. Navrhujeme tiež vrátenie 13-tich európskych právomocí späť členským štátom Európskej únie. Menej účinnejších a jasnejších európskych pravidiel bude možné aj lepšie a efektívnejšie vymáhať.

2) Rozpočet

Ak sa časť právomocí vráti členským štátom, bude možné zoštíhliť bruselskú administratívu. Ak budeme eurofondy používať len na verejné projekty, bude možné znížiť objem. Tiež navrhujeme postupné rušenie poľnohospodárskych dotácií, lebo likvidujú našich farmárov, ktorí dostanú značne menej, ako ich západoeurópsky kolegovia.

Financovanie rozpočtu EÚ má byť len od členských štátov, a preto sme proti tomu, aby Európska únia vyberala svoje vlastné dane. Dôvod je ten, že demokratická legitimita pochádza len od členských štátov a len oni majú právo vyberať dane.

3) Peniaze

Problémy eurozóny sa nikam nestratili, naopak, skutočné riešenie sa odložilo do budúcnosti. Dlhy sú dnes omnoho vyššie ako na začiatku krízy, rozdiel je ten, že veľkú časť z nich vykúpi Európska centrálna banka. Tomu sa hovorí aj „tlačenie peňazí“ a presne to je zakázané. Okrem toho, Pakt rastu a stability, ktorý má zabrániť nárastu dlhov, bol porušený viac ako 150-krát. Ak má eurozóna prežiť, musí si Európska únia dôsledne vynucovať zodpovedné hospodárenie členských štátov.

4) Bezpečnosť

Spoločná vonkajšia hranica má význam len vtedy, ak je všade chránená rovnako a dôsledne. Preto za základné riešenie migračnej krízy považujeme zabezpečenie vonkajšej hranice Európskej únie a vytvorenie migračných táborov v nárazníkových zónach za hranicami EÚ. Azylová a migračná politika zároveň musí ostať suverénnym právom členských štátov. Nebudeme preto súhlasiť s akoukoľvek reformou tzv. Dublinského nariadenia, ktorá by obsahovala povinné prerozdeľovacie kvóty medzi štátmi.

Európa aj Slovensko si zaslúžia premyslené reformy, aby Európska únia bola kvalitne fungujúcim spoločenstvom slobodných a rovnocenných štátov. O tento postoj sa budú zasadzovať aj budúci poslanci SaS, ak im dáte dôveru v najbližších eurovoľbách 2019.

Autor článku: Richard Sulík
Poslanec Európskeho parlamentu, predseda a zakladajúci člen strany Sloboda a Solidarita.
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Twitter >>   |   YouTube >>   |  Website >>