Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky o nadchádzajúcich voľbách do Europskeho parlamentu 2019. V prípade ďalších otázok ohľadom eurovolieb alebo eurovolieb 2019 nám ich zasielajte tu!

Voľby do Europarlamentu 2019 – otázky a odpovede

Kedy sa konajú voľby do europarlamentu 2019?
Ako hlasovať?
Koľko bude mať Slovensko europoslancov?
Je možné v eurovoľbách 2019 voliť zo zahraničia?
Nie je volenie v eurovoľbách zbytočné?
Nie je lepšie na protest proti EÚ voľby do europarlamentu 2019 ignorovať?
Aká bola predošlá účasť Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu?
Aká bola predošlá účasť vo voľbách do europarlamentu v rámci EÚ?
Kto má právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu?
Kto môže byť zvolený za poslanca europarlamentu?
Môže byť europoslanec aj poslancom národného parlamentu?
Kedy budú vyhlásené oficiálne výsledky volieb do europarlamentu 2019?
Ako často sa konajú voľby do Európskeho parlamentu?

Kedy sa konajú voľby do europarlamentu 2019?

Otázky a odpovede ohľadom volieb do Európskeho parlamentuVoľby do europarlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 25. mája 2019. Termín konania eurovolieb sa však medzi jednotlivými krajinami EÚ líši. Zatiaľ čo v Holandsku sa voľby do Európskeho parlamentu budú konať už vo štvrtok 23. mája, v iných krajinách sa eurovoľby uskutočnia v piatok, sobotu a vo väčšine krajín v nedeľu. V Česku navyše budú eurovoľby trvať až dva dni.

Ako hlasovať?

Po vstupe do volebnej miestnosti je, tak ako vo všetkých iných voľbách, potrebné preukázať sa preukazom totožnosti (prípadne voličským preukazom, ak ste oň požiadali). Volič obdrží 31 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku s pečiatkou obce, prevzatie sa potvrdzuje podpisom.

Voľba prebieha vo vyhradenom priestore, do voľby nesmú zasahovať členovia volebnej komisie. V prípade zdravotných komplikácií a nemožnosti dostaviť sa do volebnej miestnosti je možné taktiež v deň volieb požiadať o prenosnú hlasovaniu urnu, s ktorou členovia volebnej komisie prídu za Vami (možné využiť iba vo Vašom volebnom okrsku).

Pri voľbe si vyberáte iba jeden hlasovací lístok (za jednu stranu alebo koalíciu). Voľby do Európskeho parlamentu umožňujú aj preferenčné hlasovanie (krúžkovanie) – preferenčný hlas môžete odovzať maximálne dvom kandidátom na zvolenom hlasovanom lístku. Krúžkuje sa poradové číslo pred menom vybraných kandidátov. Obálka sa následne vhadzuje do volebnej urny. Nepoužitých 30 lístkov je potrebné vhodiť do vyhradeného boxu. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí priestupok a pokuta vo výške 33 eur.

Koľko bude mať Slovensko europoslancov?

Po budúcich eurovoľbách bude Slovensko v Európskom parlamente zastupovať 14 europoslancov.

Je možné v eurovoľbách 2019 voliť zo zahraničia?

Slovenskí občania žiaľ voliť zo zahraničia nemôžu. Pri voľbách do Európskeho parlamentu síce majú krajiny možnosť využiť volenie zo zahraničia, no Slovensko ako jedna zo štyroch krajín EÚ túto možnosť nevyužilo.

Prečo je dôležité ísť v eurovoľbách voliť?

V minulosti mali europoslanci skôr symbolické právomoci, no dnes to už neplatí. Európsky parlament sa síce nemôže vyrovnať Európskej komisii, no stále má dostatok právomocí na to, aby sa významným spôsobom podieľal na smerovaní Európskej únie. Europoslanci napríklad volia predsedu Európskej komisie, schvaľujú rozpočet EÚ, rozhodujú o prijímaní veľkého množstva európskej legislatívy a o prijímaní nových krajín do Európskej únie. Napriek nárastu moci účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu zostáva na nízkych úrovniach. V eurovoľbách je preto každý hlas veľmi dôležitý.

Nie je lepšie na protest proti EÚ eurovoľby ignorovať?

Ako sme doteraz mohli vidieť, Európska únia nevníma nízku volebnú účasť ako nedostatočnú legitimitu, ani ako vysvedčenie za svoju činnosť. Napriek tomu, že volebná účasť každými eurovoľbami klesá, moc Európskej únie prudko stúpa. Nedá sa navyše povedať, že by Európska únia túto moc využívala zodpovedne a správne. Lepšou stratégiou miesto nevolenia je preto voliť ľudí, ktorí majú záujem Európsku úniu skutočne zmeniť a za ktorých nehovoria len slová, ale aj skutky.

Aká bola predošlá účasť Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu?

Slovensko drží rekord najnižšej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. V roku 2004 účasť dosiahla len 16,96%. Lepšie to nebolo ani v ďalších voľbách v roku 2009 s účasťou 19,63% a v roku 2014 s 13,05%, čo bola zároveň historicky najnižšia účasť v EÚ vôbec.

Aká bola predošlá účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v rámci EÚ?

Viď priloženú štatistiku:

Volebná účasť vo eurovoľbách v rokoch 1979 - 2014

Kto má právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu?

Volebné právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu má každý občan členskej krajiny EÚ, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov, resp. 17 rokov v prípade Grécka a 16 rokov v prípade Rakúska a Malty.

Kto môže byť zvolený za poslanca europarlamentu?

Za poslanca europarlamentu môže byť zvolený občan Európskej únie, ktorý spĺňa minimálnu stanovenú vekovú hranicu. Táto hranica sa vo väčšine krajín pohybuje na úrovni 18 rokov, v niektorých krajinách však dosahuje výšku až 25 rokov. Na Slovensku je minimálny vek kandidátov stanovený na 21 rokov.

Môže byť europoslanec aj poslancom národného parlamentu?

Z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií to nie je možné. V prípade, že je poslanec národného parlamentu zvolený za europoslanca, pred nástupom do svojej funkcie sa musí vzdať svojho kresla v národnom parlamente.

Kedy budú vyhlásené oficiálne výsledky volieb do europarlamentu 2019?

Výsledky volieb do Europarlamentu 2019 budú vo všetkých 27 členských štátoch vyhlásené večer v noci 26. mája.

Ako často sa konajú voľby do Európskeho parlamentu?

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočňujú pravidelne každých 5 rokov už od roku 1979. Posledné voľby do europarlamentu prebehli v roku 2014.

Nasledujúci článok Všetko o eurovoľbách 2019 >>
Predošlý článok História eurovolieb >>