Daň z finančných transakcií (FTT) je jednou z najabsurdnejších ukážok prístupu Európskej únie v boji proti finančným krízam. Táto daň zlyhala snáď vo všetkom, v čom zlyhať mohla. Po prvé, FTT nie je zavedená ani po 7 a pol roku od jej predstavenia. Po druhé, táto daň má …

Daň z finančných transakcií - Európskej únie

… síce Európsku úniu a eurozónu chrániť pred krízou, no skôr ju do krízy dostane. A nakoniec, pôvodné predpovede ohľadom objemu výberu tejto dane sa ukazujú ako extrémne prehnané.

Čo je daň z finančných transakcií

Daň z finančných transakcií predstavil ešte v roku 2011 vtedajší predseda Európskej komisie Barroso. Podľa neho by mala táto daň “prinútiť finančný sektor zaplatiť svoj spravodlivý podiel.” FTT mala pôvodne platiť pre celú Európsku úniu, avšak po odpore niektorých krajín sa Európska komisia rozhodla aplikovať ju len na eurozónu. Ani to však nevyšlo a medzi podporovateľmi tak zostalo len 11 krajín Európskej únie. Počet zúčastnených krajín sa neskôr znížil na 10, vrátane Slovenska.

Daň z finančných transakcií pôvodne mala byť zavedená najneskôr v roku 2013, neskôr sa dátum jej zavedenia posunul na rok 2014, začiatok roka 2016, polovicu roka 2016, až bola daň opätovne odložená a v platnosti nie je dodnes. Nie je pritom jasné, kedy konkrétne zavedená bude, keďže na jej konkrétnej podobe sa členské štáty Európskej únie stále nevedia dohodnúť.

FTT má zdaňovať všetky druhy finančných nástrojov, ako sú napríklad hypotéky, bankové úvery alebo dôchodkové fondy, okrem derivátov, sadzbou v minimálnej výške 0,1%. Pri derivátoch, čo sú napríklad opcie, pritom má ísť o minimálnu sadzbu 0,01%. Okrem toho, že touto daňou majú finančné inštitúcie platiť svoj “spravodlivý podiel”, je ďalším očakávaným efektom zníženie kolísania trhu. James Henry z Tax Justice Network napríklad od dane očakáva, že obmedzí veľké množstvo transakcií, ktoré sa na trhoch odohrávajú počas paniky. No volatilita sama o sebe nie je problémom, len ich prejavom. A aj keď daň z finančných transakcií tieto prejavy môže obmedziť, pôvodné problémy len zhorší.

Ako vytvoriť ďalšiu krízu

Zaviesť daň z finančných transakcií s cieľom znížiť volatilitu je podobné, ako keby Európska únia chcela zaviesť poplatok za zmenu cenovky v obchode. Samozrejme, ceny by sa v takom prípade menili menej často. No z dlhodobého hľadiska by kvôli tomu museli zákazníci platiť vyššie ceny a podnikateľom by sa darilo menej. Pokles ekonomiky po zavedení dane z finančných transakcií pritom potvrdila aj jedna zo štúdií samotnej Európskej komisie. Podľa nej by zavedenie novej dane mohlo znížiť HDP Európskej únie o približne 0,53%-1,15%. Aj to môže byť pri nízkom raste HDP rozdiel medzi rastom a krízou v Európskej únii. Podľa inej štúdie by to mohlo aj na Slovensku pripraviť o prácu zhruba 7000 ľudí. No ani nové a nové zistenia žiaľ FTT stále nezastavili.

10x menej peňazí

Podľa odhadov Európskej komisie z roku 2013 mali zúčastnené štáty vďaka dani z finančných transakcií vybrať 30-35 miliárd eur ročne. Podľa aktuálnejších odhadov by však aktuálna verzia dane z finančných transakcií mala vybrať ročne len zhruba 3,45 miliardy eur. Pre porovnanie, v roku 2017 vlády eurozóny vybrali na daniach a odvodoch zhruba 5,3 bilióna eur. Nová daň by tak ich celkový výber daní zlepšila rádovo o tisícinu (aj vzhľadom na to, že sa jej zúčastní iba 10 z 19 krajín eurozóny). Ak teda neberieme do úvahy spomínaný možný pokles ekonomiky. Po jeho zohľadnení je dosť možné, že zavedenie tejto dane bude krajiny eurozóny v sumáre stáť viac ako z nej fakticky vyberú. Daň z finančných transakcií je tak čisto populistický krok, ktorý nemá žiadne reálne opodstatnenie.

Zdroj:
1. https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eus-tobin-tax-now-expected-to-collect-only-e3-5-billon/
2. http://europskaunia.oldweb-sulik.sk/tag/dan-z-financnych-transakcii/