Michal Kozubík

KANDIDÁT DO EUROPARLAMENTU MICHAL KOZUBÍK PRE NADCHÁDZAJÚCE EUROVOĽBY 2019 | VŠETKY INFORMÁCIE – ŽIVOTOPIS, ČLÁNKY A ROZHOVORY

   
SaS kandidát do europarlamentu Michal KozubíkMichal Kozubík kandiduje v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu 2019 z deviatej pozície kandidátky politickej strany Sloboda a Solidarita. Náš kandidát do europarlamentu Michal Kozubík je sociálny pracovník a vysokoškolský pedagóg, ktorý sa dlhodobo venuje najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.
     
Jeho životopis nájdete kliknutím na Michal Kozubík – životopis >>
   
Michal Kozubík pôsobí ako docent na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne si svoje vzdelanie rozširuje na Univerzite v Groningene, ktorá patrí medzi stovku najlepších vzdelávacích inštitúcií sveta. Okrem jeho pôsobenia v univerzitnom prostredí je dlhodobo aktívny na poli pomáhajúcich profesií – sociálnej práce a v súčasnosti inkluzívneho vzdelávania.
   
Sociálne témy sa v súčasnom európskom politickom priestore javia ako marginálne. Ako europoslanec by presadzoval väčšiu účinnosť Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý nie je pre členské štáty Európskej únie záväzný. Prioritou jeho agendy je pomoc osobám so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom vyrastajúcim bez rodičov. Náš kandidát do europarlamentu Michal Kozubík sa bude zasadzovať o to, aby ich hlas bol v Európskom parlamente počuť.
     

Scroll to Top