Branislav Bukviar

KANDIDÁT DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU BRANISLAV BUKVIAR PRE NADCHÁDZAJÚCE EUROVOĽBY 2019 | ŽIVOTOPIS, ČLÁNKY A ROZHOVORY

      
Kandidát do Európskeho parlamentu Branislav BukviarBranislav Bukviar kandiduje v eurovoľbách 2019 z jedenástej pozície kandidátky politickej strany SaS. Náš kandidát do Európskeho parlament je mladý podnikateľ s oddaním pre politiku.
      
Jeho životopis nájdete kliknutím na Branislav Bukviar – životopis >>
      
Branislav Bukviar kandiduje do Európskeho parlamentu, pretože citlivo vníma zarážajúce regionálne rozdiely. Regióny potrebujú zástupcu, ktorý im v Európskom parlamente zabezpečí lepšiu perspektívu pre rýchlejšie vyrovnávanie týchto rozdielov. Je presvedčený, že osobitnú pozornosť si zaslúži infraštruktúra najmä v menej rozvinutých regiónoch, ktorá je kľúčová pre príchod investorov. Je možné ju dobudovať aj zo štrukturálnych fondov a následným cielením do oblastí, ktoré regióny najviac potrebujú.
     
Náš kandidát do Európskeho parlamentu zastáva názor, že každý región by mal mať možnosť o sebe rozhodovať, pretože len ľudia, ktorí žijú v danom regióne vedia čo im najviac chýba a čo potrebujú.
     
Existujú alarmujúce problémy, ktoré treba čím skôr začať riešiť. Napríklad v Rimavskej Sobote, ktorá je známa rekordnou nezamestnanosťou, ale aj v susedných a blízkych okresoch, akými sú Lučenec, Poltár, Revúca, alebo Veľký Krtíš. V týchto okresoch treba brať do úvahy potreby mladých rodín, v ktorých je budúcnosť, ale aj starostlivosť o dôchodcov, ktorým nespravodlivé zákony o sociálnom zabezpečení už desiatky rokov sťažujú život. Mladí majú mizivé príspevky, odchádzajú za prácou, pretože v regiónoch majú neperspektívny výhľad na budúcnosť, čo sa týka práce a bývania, ale aj vlastnej rodiny.
     
Branislav Bukviar si je istý, že nie je jediný, kto túto problematiku vníma podobne. Ľudia tieto problémy už cítia dlhodobo, preto ich treba brať do úvahy. Potreby a predstavy ľudí by mali byť v politike kľúčové.
     
Chce byť hlasom týchto ľudí v Európskom palamente.
      

Scroll to Top