Lucia Ďuriš Nicholsonová

KANDIDÁTKA DO EUROPARLAMENTU LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ PRE NADCHÁDZAJÚCE EUROVOĽBY 2019 | ŽIVOTOPIS, ČLÁNKY A ROZHOVORY

   
Kandidátka do europarlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová SaSLucia Ďuriš Nicholsonová je kandidátkou číslo 3 politickej strany Sloboda a Solidarita pre eurovoľby 2019. Je podpredsedníčkou NR SR, tímlíderka SaS pre sociálne veci a sociálne vylúčené spoločenstvá (rómske komunity). Aktívne rieši nielen sociálnu oblasť, ale tiež boj proti korupcii, nevynímajúc korupciu pri prerozdeľovaní eurofondov. Je ideálnou kandidátkou na europoslankyňu do Výboru EP pre sociálne záležitosti, ktorá bude v Bruseli zastupovať záujmy slovenských občanov – od seniorov cez zdravotne postihnutých občanov až po mladé rodiny s deťmi.
   
Životopis nájdete kliknutím na Lucia Ďuriš Nicholsonová – životopis >>
   
Lucia Ďuriš Nicholsonová sa snaží naprávať nespravodlivý sociálny systém vo vzťahu k najzraniteľnejším skupinám, napr. slobodných matiek s deťmi so zdravotným postihnutím, vrátane detí s poruchou autistického spektra. Venuje sa nastaveniu systému sociálnych služieb, predovšetkým terénnej opatrovateľskej služby tak, aby fungoval v prospech tých, ktorí sociálne služby potrebujú, a aby bol systém finančne dlhodobo udržateľný.
   
Naša kandidátka do europarlamentu je tiež autorkou ucelenej reformy sociálne vylúčených spoločenstiev, teda rómskych osád. Otvorila množstvo projektov, v ktorých došlo k podozrivému prerozdeleniu eurofondov. Niektoré prípady sa skončili obžalobou zainteresovaných, iné orgány činné v trestnom konaní ešte stále vyšetrujú. V jednom z prípadov zamedzila zneužitiu eurofondov na nákup papierenského stroja za 28 miliónov eúr v zmanipulovanom verejnom obstarávaní.
   
Otvorený list premiérovi R. Ficovi.
Otvorený list premiérovi Ficovi 2. Nové zistenia.
Pán premiér, viete čo je smutné?
   
Lucia Ďuriš Nicholsonová bola jednou z politikov, ktorí odhalili prerastanie mafie do rezortu pôdohospodárstva v SR pri prerozdeľovaní agrodotácií. Spolupracovala s dotknutými farmármi, informovala orgány činné v trestnom konaní. Práve toto bola jedna z káuz, ktorá sa dostala až na pôdu europarlamentu a získala si pozornosť europoslancov.
   
Vo voľnom čase sa kandidátka do europarlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová aktívne venuje cestnej cyklistike a preto podporuje bezpečnú a ekologicky čistú cyklo-dopravu. Citlivo vníma, ako pomaly a nekoncepčne vznikajú na Slovensku cyklotrasy z eurofondov, čím sú cyklisti nútení jazdiť po cestných komunikáciách neprispôsobených cyklistom. To spôsobuje množstvo ohrození bezpečnosti cyklistov a napätie medzi vodičmi a cyklistami.
   
kandidátka do europarlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová je presvedčená, že aj poslankyňa Európskeho parlamentu (MEP) dokáže svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu života ľudí na Slovensku a to tak, že bude strážiť, aby v europarlamente prechádzala taká legislatíva, ktorá k tomu prispeje. To predovšetkým v tých oblastiach, ktorým sa primárne venuje.
  

  • V sociálnej oblasti sa bude primárne venovať témam ako zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, čo sa týka najmä mladých rodín. Tie potrebujú, aby im štát poskytoval také služby, ktoré im umožnia skĺbiť výchovu detí a zároveň návrat do práce. Ak to dokážu zabezpečiť iné členské štáty Európskej únie, dokáže to aj Slovensko.
  • Špecificky sa bude zaoberať možnosťami ako čo najefektívnejšie pomôcť slobodným matkám s deťmi, najmä so zdravotne postihnutými deťmi, napr. s autizmom.
  • Bude sa venovať aj téme aktívneho starnutia a podpore terénnych sociálnych služieb. Osobitou oblasťou je v tejto súvislosti deinštitucionalizácia sociálnych služieb, na ktorú Brusel vyčleňuje veľa finančných prostriedkov, ktoré Slovensko čerpá len veľmi pomaly, na čo doplácajú klienti veľkokapacitných verejných Domovov sociálnych služieb a Domovov pre seniorov.
  • Naďalej bude aktívne sledovať čerpanie eurofondov na Slovensku, bude podporovať zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti míňania verejných zdrojov a bude upozorňovať slovenské aj európske inštitúcie na podozrenia z netransparentnosti a korupcie pri prerozdeľovaní eurofondov.

Naša kandidátka do europarlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová chce prispieť k vytváraniu takej Európskej únie, v ktorej sa Slovensku bude členstvo oplácať čoraz viac.
   

Scroll to Top