Lenka Jakubčová

KANDIDÁTKA DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU LENKA JAKUBČOVÁ PRE NADCHÁDZAJÚCE EUROVOĽBY 2019 | ŽIVOTOPIS, ČLÁNKY A ROZHOVORY

 
Kandidátka do Európskeho parlamentu Lenka JakubčováLenka Jakubčová kandiduje v eurovoľbách 2019 z ôsmej pozície na kandidátke politickej strany Sloboda a Solidarita. Je to mladá advokátka, ktorá pomoc v právnych veciach berie ako svoje poslanie.
 
Jej životopis nájdete kliknutím na Lenka Jakubčová – životopis >>
 
Naša kandidátka do Európskeho parlamentu Lenka Jakubčová ako advokátka pomáha ľudom riešiť právne problémy a neprávosti, rovnako je jej snahou a úsilím zachovávať právo, spravodlivosť a osobné slobody občanom; zároveň ich presadzovať na pôde Európskeho parlamentu a následne i na Slovensku.
 
Pretože svoje povolanie pokladá za svoje poslanie, pomáha s právnymi službami aj sociálne znevýhodneným občanom bez nároku na odmenu, v čom by rada pokračovala i naďalej z pozície europoslankyne, kde by mohla disponovať rozsiahlejšími nástrojmi so širším záberom.
 
Zároveň bude snahou Lenky Jakubčovej ako europoslankyne dodržiavanie zákonov, ako aj úspešné vymoženie práva, najmä na území Slovenska. Prostredníctvom súčasne zriadených výborov LIBE, PETI, TAX3 a JURI chce využiť všetky dostupné nástroje Európskeho parlamentu za účelom ochrany občianskych práv, ľudských práv a základných práv, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie.
 
Lenka Jakubčova chce uskutočňovať opatrenia týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach; vykonávať vecné a procedurálne opatrenia týkajúce sa rozvoja jednotnejšieho prístupu k trestnému právu; stanovovať jasné riziká vážneho porušenia zásad pre všetky členské štáty a vyvodzovať následky pre porušujúce štáty.
 
Ako člen výboru pre právne veci JURI (Slovenská republika v tomto výbore zatiaľ nemá zástupcu) chce ovplyvňovať príjmanie dôležitých legislatívnych noriem, ktoré majú vplyv na právny poriadok členských štátov v oblasti občianskeho a obchodného práva, práva obchodných spoločností, práva duševného vlastníctva, procesného práva, ako aj v oblasti životného prostredia a opatrenia v oblasti justičnej a správnej spolupráce v občianskych veciach.
 
Aby sa aj občania Slovenska domohli svojich práv a právom chránených záujmov, kandidátka do Európskeho parlamentu Lenka Jakubčova chce posilniť a prepojiť vzťahy s európskym ombudsmanom, zamerať sa na páchanie finančnej trestnej činnosti a daňové úniky na území Únie, vrátane Slovenska.
 

Scroll to Top