Transmastné kyseliny | Podľa štúdie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zvyšuje konzumácia priemyselne vyrábaných trans-tukov nad 2% prijatej energie z denného energetického príjmu nebezpečenstvo výskytu srdcovo-cievnych ochorení o 32%.

Transmastné kyseliny - srdcovo cievné ochorenia

V správe Komisie z roku 2015 sa uvádza, že koronárna choroba srdca je hlavnou príčinou úmrtia v Únii , t.j. až za 14 % celkového počtu úmrtí. Na základe týchto skutočností sa rozhodla Európska komisia konať a od 2. apríla 2021 zakázala pridávať do potravín nad 2% priemyselne vyrábaných „trans-tukov“. Je dôležité rozoznávať priemyselne vyrábané „trans-tuky“ a živočíšne, či rastlinné, ktoré sa prirodzene nachádzajú v tukoch (vrátane mlieka) kráv, oviec, ale aj kôz ale aj v ich mäse. Aj keď majú transmastné kyseliny zo zdrojov pochádzajúcich z prežúvavcov podobné účinky ako transmastné kyseliny z priemyselných výrobkov, ich celková konzumácia nie je vysoká a preto podľa Únie pre nás, zatiaľ, nepredstavujú nebezpečenstvo.

Zdravotné riziká transmastných kyselín

EFSA uvádza i to, že častá konzumácia priemyselne vyrábaných hydrogenovaných rastlinných olejov sa okrem srdcovo-cievnych ochorení spája i s vyšším rizikom vzniku neplodnosti, endometriózy, žlčníkových kameňov, Alzheimerovej choroby, cukrovky, obezity a niektorých druhov rakoviny.

Keksíky, dobošky, čipsy, pukance …

Najväčším zdrojom priemyselných trans-tukov sú keksíky, dobošky, čipsy, polotovary, pukance či mnohé nápoje i napr. vyprážané potraviny predávané v stravovacích zariadeniach, pri ktorých žiadnu informáciu o podiele tukov nenájdeme. Pritom Európskou komisiou čerstvo určený limit prekonáte napríklad zjedením už 2 balení plnených keksov. Dôležitým faktom je, že trans-tuky sa dajú ľahko nahrádzať inými tukmi či olejmi, ktoré nepredstavujú zdravotné riziko a sú ľahko dostupné pre priemyselnú výrobu potravín.

Prečo EÚ nedovoľuje označovať transmastné kyseliny?

Spotrebitelia však nemajú momentálne ako zistiť, či výrobok obsahuje transmastné kyseliny, pretože podľa súčasných pravidiel EÚ nemusí byť na obale výrobku uvedené to, či sa vo výrobku nachádzajú transmastné kyseliny ale len to, či sa v ňom nachádzajú čiastočne alebo plne hydrogenované oleje. Kým čiastočne hydrogenované oleje obsahujú okrem iných mastných kyselín aj transmastné kyseliny, čo bežný spotrebiteľ nemá odkiaľ vedieť, plne hydrogenované oleje obsahujú iba saturované mastné kyseliny a žiadne transmastné kyseliny.

Začnime transmastné kyseliny zrozumiteľne označovať

Aj keď to v podstate považujem za pozitívny krok, myslím, že v prvom rade by sme mali začať riadnym a pre spotrebiteľa zrozumiteľným označovaním výrobkov, aby mal každý šancu zistiť, čo konzumuje. Na Slovensku by sme tiež mali otvoriť verejnú debatu o tom, čo sú trans-mastné kyseliny a ako s nimi naložíme. Tým by sa spotrebitelia o dôsledkoch ich konzumácie dozvedeli a dostali by tým možnosť informovanej a stále slobodnej voľby kúpiť, či nekúpiť. Na projekte Európskej únie je okrem iného skvelé i to, že si členské štáty môžu vymieňať skúsenosti či osvedčené postupy, tzv. best practices, a to bez akejkoľvek zmeny spoločnej legislatívy. Tak by sme sa dozvedeli to, prečo zákonné limity na obsah transmastných kyselín zaviedlo Dánsko, Rakúsko, Maďarsko a Lotyšsko.

Laxný prístup slovenskej vlády

Ak by sme otvorili verejnú debatu, mohlo by Slovensko i bez Únie nasledovať pozitívnu skúsenosť Rakúska, ktoré zaviedlo celoštátnu hornú hranicu pre obsah transmastných kyselín v olejoch a tukoch. Rakúsko je totiž bežne používané ako náš protiklad pri fenoméne dvojakej kvality výrobkov. No to by ministerke pôdohospodárstva muselo záležať nielen na vlastných politických záujmoch, ale hlavne na ľuďoch.

Autor článku:
Miroslav Žiak – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 5. mieste.

Vizitka kandidáta

Kandidát na europoslanca Miroslav Žiak kandiduje v eurovoľbách 2019 na kandidátke SaS z piateho miesta. Zdravé potraviny sú jeho srdcovkou, ktorú vie prezentovať s nekonečnou energiou. Zdravý rozum pre to, čo jeme, do Európskeho parlamentu jednoducho patrí.

Viac o autorovi môžete nájsť tu:
Životopis >>   |   Facebook >>   |   Instagram >>   |   Website >>

Transmastné kyseliny - kandidát na europoslanca Miroslav Žiak