Kedy sa konajú eurovoľby 2019?

Eurovoľby 2019 sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Zaujímavosťou však je, že voľby do Európskeho parlamentu sa nekonajú vo všetkých krajinách EÚ v rovnaký deň. Vzhľadom na rôznosť volebných zvyklostí budú eurovoľby prebiehať až počas štyroch dní. Voľby do Európskeho parlamentu začnú vo štvrtok 23. mája v Holandsku a skončia v nedeľu 26. mája. V Česku sa budú eurovoľby 2019 konať až dva dni.

Eurovoľby 2019 a volenie zo zahraničia

Eurovoľby 2019 sú celoeurópskou udalosťou, preto občanom umožňujú aj volenie zo zahraničia. Rozhodnutie o využití tejto možnosti však závisí aj od jednotlivých krajín. Žiaľ, Slovensko je jednou zo štyroch krajín, ktoré volenie zo zahraničia neumožňujú.

Slovenskí europoslanci

V súčasnosti má Slovensko v 751-člennom Európskom parlamente 13 europoslancov. Po budúcich eurovoľbách 2019 sa však celkový počet europoslancov z dôvodu odchodu Veľkej Británie zníži zo 751 na 705.

Nízka volebná účasť v eurovoľbách – väčšia váha hlasov

Volebná účasť v eurovoľbách neustále klesá. V roku 1979 sa uskutočnili prvé eurovoľby, pri ktorých volebná účasť dosiahla 61,99%. V každých ďalších eurovoľbách však bola účasť nižšia ako v tých predchádzajúcich. V posledných eurovoľbách, ktoré sa konali v roku 2014, dosiahla volebná účasť v priemere už len necelých 43%. Toto číslo bolo napriek tomu umelo vysoké, keďže v štyroch štátoch EÚ bola účasť v eurovoľbách povinná. Aktuálne je účasť povinná v piatich členských štátoch EÚ.

Slovensko je známe svojou obzvlášť nízkou účasťou v eurovoľbách. Slovensko sa síce eurovolieb zúčastnilo len trikrát, no napriek tomu bola vo všetkých prípadoch na Slovensku najnižšia volebná účasť v histórii Európskej únie vôbec. Pri posledných eurovoľbách dosiahla volebná účasť na Slovensku len 13,05%, v roku 2009 to bolo dokonca 19,64% a v roku 2004 len 16,96%. Príslovie „každý hlas sa počíta“ tak na Slovensku pri eurovoľbách platí ako v žiadnej inej krajine EÚ.

Význam eurovolieb

Európsky parlament je jedinou demokraticky volenou inštitúciou Európskej únie. Eurovoľbám však zvyčajne občania neprikladajú veľkú váhu. Je pravdou, že v minulosti boli právomoci europoslancov len veľmi obmedzené. To sa však zmenilo po schválení Lisabonskej zmluvy v roku 2009.

V súčasnosti si prijímanie veľkej časti legislatívy Európskej únie vyžaduje schválenie aj v Európskom parlamente. Europoslanci navyše majú právo voliť predsedu Európskej komisie. Predseda Európskej komisie je osobou s najväčšími právomocami v Európskej únii, a tak veľmi významne vplýva na smerovanie EÚ. Európsky parlament schvaľuje aj medzinárodné zmluvy, prijatie nových krajín do Európskej únie, schvaľuje rozpočet EÚ a volí európskeho ombudsmana. Medzi veľmi dôležité právomoci europoslancov patrí aj schvaľovanie rozpočtu Európskej únie a možnosť blokovať niektoré rozhodnutia Európskej komisie.