Vystúpenie Británie z EÚ je jedným z prípadov najväčšieho politického chaosu za veľmi dlhú dobu. Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo by malo z Európskej únie vystúpiť už o dva týždne, ešte stále nie je jasné nielen to, ako toto vystúpenie bude vyzerať, ale ani to, či …

Vystúpenie Británie z EÚ

… nakoniec nebude odložené alebo dokonca zvrátené. No aj keď bruselským a britským politikom vystúpenie Británie z EÚ prináša bolesti hlavy, pre bežných Britov tiež môže priniesť niektoré prekvapivé výhody.

Európska únia ako prekážka voľného obchodu?

Európska únia je vo všeobecnosti prezentovaná ako nástroj, vďaka ktorému krajiny môžu s inými krajinami obchodovať slobodnejšie, bez ciel alebo zbytočných administratívnych obmedzení. No Európska únia nie je len spolok voľného vnútorného obchodu, ale aj colnou úniou voči tretím krajinám. To znamená, že ak by aj nejaká krajina Európskej únie sama o sebe chcela obchodovať so zvyškom sveta slobodnejšie ako to chcú ostatné krajiny EÚ, nemôže. V niektorých prípadoch tak paradoxne môže členstvo v EÚ medzinárodný obchod obmedzovať. To je napríklad aj prípad Estónska, v ktorom paradoxne po vstupe do Európskej únie v sumáre colné sadzby stúpli.

Vystúpenie Británie z EÚ – voľnejší obchod?

Vystúpenie Británie z EÚ môže byť ďalšou prekvapivou ukážkou toho, že Európska únia môže byť v oblasti zahraničného obchodu pre krajinu v niektorých prípadoch aj príťažou a nie pomocou. Podľa informácií, ktoré priniesol britský portál Sky News, by totiž v prípade vystúpenia Británie z Európskej únie bez dohody vláda mohla zrušiť až 80-90% svojich ciel voči tretím krajinám (toho času už aj voči Európskej únii). Spojené kráľovstvo by si pritom malo ponechať clá len na “citlivé” výrobky, ktoré sa týkajú napríklad automobilov, hovädzieho a jahňacieho mäsa, mliečnych výrobkov a niektorých druhov textilu.

Podľa interných zdrojov britského ministerstva financií by takéto uvoľnenie obchodu po Brexite mohlo dokonca predstavovať “najväčšiu liberalizáciu v britskej histórii”. Iní zase varujú, že ak by po odchode z Európskej únie Británia jednostranne zrušila clá voči tretím krajinám, zhoršilo by jej to vyjednávaciu pozíciu v budúcnosti. Taký pohľad však vychádza z mylnej predstavy, že vývoz ekonomike pomáha akosi viac než dovoz. Z dlhodobého hľadiska sa však tieto položky musia rovnať, a tak zvýšenie importu z dlhodobej perspektívy musí prakticky nevyhnutne znamenať aj zvýšenie exportu.

Ani radikálne rušenie ciel samozrejme nemusí znamenať, že Brexit bude pre Britániu v sumáre výhodný. No popri všetkých možných negatívnych správach to môže byť aspoň jeden významný prínos, ktorým by vystúpenie Británie z EÚ mohlo bežným Britom citeľne pomôcť.

Zdroj:Zdroj:
1. https://news.sky.com/story/brexit-government-to-slash-up-to-90-of-trade-tariffs-if-uk-leaves-eu-with-no-deal-11656093