Zloženie Európskeho parlamentuZloženie Európskeho parlamentu - Eurovoľby 2019 prinesú zmeny v zložení Európskeho parlamentu z dôvodu očakávaného vystúpenia Veľkej Británie a Severského Írska z Európskej únie. K novému prerozdeleniu kresiel sa má pristúpiť za predpokladu, že Veľká Británia opustí EÚ. Ak by k brexitu nedošlo, v platnosti by ostalo aktuálne prerozdelenie kresiel.

Nový parlament by mal mať v porovnaní s aktuálnym o 46 kresiel menej, ich počet klesne sú súčasných 751 na 705. Časť britských kresiel sa má prerozdeť medzi 14 krajín. Slovenská republika by tak získala 1 mandát navyše, čiže bude mať 14 poslancov v Európskom parlamente. 46 kresiel by malo zostať zmrazených pre prípad rozšírenia EÚ.

Fungovanie a zloženie Európskeho parlamentu

Lisabonská zmluva priniesla do fungovania a zloženia Európskeho parlamentu viaceré princípy, ktoré budú platiť aj pri prípadnom rozšírení Európskej únie. Maximálny počet europoslancov bude vždy 750 + kreslo pre prezidenta Európskeho parlamentu. Žiadna krajina navyše nebude môcť mať viac ako 96 europoslancov. Toto obmedzenie je momentálne relevantné len pre poslancov Európskeho parlamentu z Nemecka.

Eurovoľby 2019 a europoslanci malých krajín

Popri veľkých krajinách sa nezabudlo ani na tie malé. Bez ohľadu na to, aké malé môžu byť jednotlivé krajiny, každá má nárok na minimálne 6 europoslancov. Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente je navyše založené na princípe tzv. degresívnej proporcionality. To znamená, že so stúpajúcim počtom obyvateľov stúpa aj zastúpenie danej krajiny v europarlamente. Toto stúpanie je však stále pomalšie.

Vďaka degresívnej proporcionalite majú krajiny s malým počtom obyvateľov v Európskom parlamente nepomerne vysoké zastúpenie. Zatiaľ čo Nemecku eurovoľby 2019 prinesú na každý milión obyvateľov 1,2 kresla v europarlamente. Slovensko bude po eurovoľbách zastupovať v Európskom parlamente pravdepodobne 14 europoslancov, čo je v prepočte takmer 2,6 kresla na milión obyvateľov.

Čo to znamená pre voľby do Európskeho parlamentu

Zloženie Európskeho parlamentu a jeho nerovné rozdelenie kresiel medzi krajinami má výrazný dopad na hlasovanie v eurovoľbách. Malé krajiny získali spolu s výrazne vyšším zastúpením aj výrazne vyššiu váhu pri hlasovaní vo voľbách do Európskeho parlamentu. Váha slovenského voliča bude mať v eurovoľbách 2019 o 20% vyššiu váhu ako váha českého voliča a viac ako dvojnásobnú váhu ako váha nemeckého, francúzskeho, britského a španielskeho voliča.

Samozrejme za predpokladu, že by eurovoľby 2019 mali vo všetkých týchto krajinách rovnakú volebnú účasť. Voľby do Európskeho parlamentu sa však na Slovensku už tradične tešia veľmi nízkej popularite. Slovensko v eurovoľbách hlasovalo len trikrát, vo všetkých prípadoch bola volebná účasť najnižšia v celej histórii Európskej únie. To znamená len jediné - eurovoľby 2019 na Slovensku viac ako v iných krajinách potvrdia príslovie o tom, že na každom hlase vo voľbách záleží.